I Islev Kirke er orglet udvidet fra 21 til 30 stemmer, så man nu kan spille et langt større repertoire. Foto: Kent Pedersen Arkitektfirma

Arkitektonisk spiller orglet en central rolle i kirkerummet fra 1970, som Inger og Johannes Exner har tegnet. Foto: Kent Pedersen Arkitektfirma

Svaleredeorglet i Sct. Peders Kirke i Næstved er Danmarks eneste og blev indviet i april 2016. Foto: Jesper Jørgensen

Orgler kan findes i mange variationer: små, store, kolossale med piber, klangfarver og lyd. De kan være flere hundrede år gamle eller helt nye og med digital teknik. De står i kirker, mødesale, kapeller og koncerthuse. Med deres mangfoldighed har orgler en stor plads i Danmarks kirke-, musik- og kulturliv. Helt tilbage i år 240 f.Kr. beskriver en græsk kilde orgellignende instrumenter, og i 1237 bliver et orgel omtalt i dansk regi.

A.P. Møller Fonden har i en lang årrække støttet etablering, restaurering og udvidelse af orgler i hele Danmark. Af nyere projekter kan blandt andet nævnes:

Sct. Peders Kirke i Næstved, som har fået gendigtet det oprindelige orgel fra 1583. Med tekniske forbedringer og nyskabelser bliver orgelinstrumentets muligheder og klang ændret, og derfor lyder tidlig musik ikke autentisk på et nyere orgel og omvendt. Med gendannelse af det oprindelige orgel har kirken nu to orgler og kan dække hele det musikhistoriske spektrum.

Islev Kirke vest for København, som har udvidet fra 21 til 30 stemmer og fået orgelpulpituret gjort større, så der er bedre plads til organist og kor. Med udvidelsen har orglet fået et såkaldt svelleværk, som gør det muligt at variere lydstyrken. Arkitekterne Inger og Johannes Exner, som har tegnet Islev Kirke og den oprindelige orgelfacade, har også stået for den arkitektoniske del af udvidelsen.

Musikhuset Aarhus, som i forbindelse med indvielsen af deres symfoniske sal i 2010 fik støtte til et orgel. Orglet har 47 stemmer, er født med den nyeste digitale teknologi og kan dække hele det musikalske spektrum. Orglet bliver hvert år benyttet til syv-otte solokoncerter, Aarhus Symfoniorkester benytter orglet tre-fire gange i en sæson og elever fra Det Jyske Musikkonservatorium øver sig på det næsten dagligt.

FAKTA

OMTALTE PROJEKTER: Genskabelse af et renæssanceorgel i Skt. Peder Kirke, Næstved, udvidelse af orglet i Islev Kirke og koncertorgel i Symfonisk Sal, Musikhuset i Århus
ANDRE AKTUELLE PROJEKTER: Nyt orgel i Mariager Kirke, nyt orgel og orgelkasse i Odden Kirke, Ombygning og udvidelse i Dybbøl Kirke, digitalt kirkeorgel til kapellet i Sakskøbing Kirkegård, Nyt orgel med 10 stemmer til Vester Vandet Kirke, Thy.
PERIODE: Frem til 2016
STØTTE: Fra 200.000 kr. – 9,0 mio.kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDRE STEDER:  Siden 1957 har Fonden støttet orgler i Aappilattoq, Berlin, Buenos Aires, Buerup, Byrum, Christiansfeld, Døllefjelde, Dreslette, Flensborg, Grarup, Hansted, Hellerup, Helsingør, Hillerød, Husum (Slesvig), Hvidovre, Klaksvig, København, Lild, Lyksborg, Marienlyst, Nordby, Næstved, Odder, Odense, Reersø, Rødovre, Rømø, Skagen, Sønderho, Varde, Vestervig  og Aabenraa. Den A.P. Møllerske Støttefond har siden 2010 støttet orgler i Gentofte, Maribo og Sydprøven
SE MERE:
Sct. Peders Kirke
Islev Kirke
Musikhuset i Aarhus
Orgeloversigt over danske orgler
Orgelhistorie