Genklange præsenterer klassisk musik for børn gennem koncerter såvel som længere forløb i boligsociale områder. Foto: Lizette Kabré

Baggrunden for Genklange er bl.a., at klassisk musik kan skærpe sanserne og koncentrationsevnen hos børn. Foto: Lizette Kabré

Efter koncerterne vil børnene gerne prøve instrumenterne og snakke med musikerne – her ved en åben koncert på Amager. Foto: Lizette Kabré

Genklange er et klassisk musikinitiativ for børn, som har til formål at præsentere klassisk musik for børn på en naturlig, sjov og hyggelig måde. Genklange arrangerer klassiske koncerter og musikworkshops for børn mellem tre og seks år, men de driver også et projekt målrettet børn i boligsociale områder.

Børnene i de tre udsatte boligområder Værebroparken, Urbanplanen og Lundtoftegade får gennem et tremånedersforløb mulighed for at prøve forskellige instrumenter og opleve koncerter og sang. Det musikalske omdrejningspunkt er den danske komponist Carl Nielsen, hvilket bidrager til projektets fokus på sprog, hvor børnene kan blive styrket og arbejde med deres sproglige udfordringer gennem sange og sangtekster. Forløbet sker i samarbejde med områdernes daginstitutioner, og dette fordrer aktiv deltagelse, som er nødvendigt for projektet.

Forløbet kulminerer med en koncert for børnene, deres forældre og søskende på et bibliotek, i et medborgerhus eller på en skole. Dette er med til at give både børn og forældre mulighed for at opleve og tage del i kulturlivet, og gøre det lettere for dem at gøre brug af kulturinstitutionerne i lokalområdet i fremtiden.

FAKTA

PROJEKT: Koncerter og workshops med klassisk musik for børn i boligsociale områder
STED: Værebroparken, Urbanplanen og Lundtoftegade
PERIODE: 2016
ARRANGØR: Genklange ved Gabriella Meinert-Medici
STØTTE: 50.000 kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Carl Nielsens og Anne-Marie Carl Nielsens Legat, Knud og Dagny Gad Andresens Legat, Nørrebro Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Louis Petersens Legat, Beckett Fonden, Louis-Hansen Fonden, SuperBrugsen, Gladsaxe, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond
SE MERE: Genklange