Musik for børn

Klassisk musik er en vej ind i det danske sprog og den danske kulturarv for københavnske børnehavebørn i boligsociale områder

Genklange præsenterer klassisk musik for børn gennem koncerter såvel som længere forløb i boligsociale områder. Foto: Lizette Kabré
Forløbene afsluttes med en koncert, hvor et minisymfoniorkester spiller og forklarer om musikken. Foto: Lizette Kabré
Efter koncerterne vil børnene gerne prøve instrumenterne og snakke med musikerne - her ved en åben koncert på Amager. Foto: Lizette Kabré
Baggrunden for Genklange er bl.a., at klassisk musik kan skærpe sanserne og koncentrationsevnen hos børn. Foto: Lizette Kabré
Børnene får også mulighed for at opleve, at de kan slappe af til den klassiske musik. Foto: Genklange

For små børn er klassisk musik bare musik. De skelner ikke mellem forskellige musikarter, fortæller cand.mag. i musikvidenskab Gabriella Meinert-Medici. Men børn hører for det meste ikke denne musik, og det er ærgerligt, mener hun, for klassisk musik kan skærpe sanserne og koncentrationsevnen hos børn. De kan slappe af til den, danse til den og få stimuleret deres kreativitet. Derfor har hun undfanget Genklange, et klassisk musikinitiativ for børn. Det startede i 2013 og går ud på "at præsentere klassisk musik for børn på en naturlig, sjov og hyggelig måde, så det måske bliver en naturlig del af deres hverdag".

Klassisk musik i de boligsociale områder

Genklange arrangerer klassiske koncerter og musikworkshops i Gentofte og på Amager for børn mellem tre og seks år. Derudover driver Genklange et projekt rettet mod børn i de boligsociale områder. De børn får man nemlig ikke fat i ved de almindelige børnekoncerter, siger Gabriella Meinert-Medici.

I alt 140 børn fra Værebroparken, Urbanplanen og Lundtoftegade i København har deltaget i Genklanges tremånedersforløb om klassisk musik i 2016. Foto: Genklange I alt 140 børn fra Værebroparken, Urbanplanen og Lundtoftegade i København har deltaget i Genklanges tremånedersforløb om klassisk musik i 2016. Foto: Genklange

Børnene her har ofte etnisk minoritetsbaggrund og sproglige udfordringer, og gennem et nøje tilrettelagt tremånedersforløb støttet af områdernes daginstitutioner får de mulighed for at opleve klassisk musik og dens gode indflydelse. Forløbet inkluderer workshops, mulighed for at prøve forskellige instrumenter, sang, koncerter og meget andet.

Carl Nielsen i centrum

I 2015 har Gabriella Meinert-Medici kørt 12 tremånedersforløb i tre udsatte boligområder: Værebroparken, Urbanplanen og Lundtoftegade i København med deltagelse af i alt 140 børn. Det musikalske omdrejningspunkt er den danske komponist Carl Nielsen. "Gennem hans musik, sange og historie lærer børnene om Danmark før i tiden og Danmark i dag. Projektet handler også om sprog, og her er Carl Nielsens sange og sangtekster særligt gode. Hedder det en lærkerede eller et lærkerede, for eksempel? Helt enkle ting, der gør, at vi kan styrke sproget", fortæller hun.

Når Gabriella Meinert-Medici laver workshops på daginstitutionerne, har hun blandt andet en stor violin og små børnevioliner med. Foto: Genklange Når Gabriella Meinert-Medici laver workshops på daginstitutionerne, har hun blandt andet en stor violin og små børnevioliner med. Foto: Genklange

Som en del af projektet får børnene et hæfte om Carl Nielsens liv, og det bliver læst op af enten forældre eller pædagoger. Børnene får også en CD, der flittigt bliver hørt derhjemme, ifølge forældretilbagemeldinger. Institutionen får et kompendium over forløbet og deltager aktivt i projektet. "Det gode ved at have daginstitutionerne med er, at børnene skal deltage, så musikken bliver en del af deres hverdag. Børnene er fuldstændig fordomsfrie over for musikken og går til den med åbne ører og øjne".

En gang om måneden laver Gabriella Meinert-Medici en workshop på de forskellige daginstitutioner og fortæller historier om Carl Nielsen. Hun har instrumenter med, blandt andet en stor violin og små børnevioliner, så børnene kan prøve at spille det instrument, Carl Nielsen spillede.

Nye sider af børnene bliver fremelsket

Hvert tremånedersforløb bliver evalueret. En af meldingerne fra daginstitutionerne er, at børnene åbner op for flere færdigheder via mødet med den klassiske musik. Fordi hovedparten af børnene slet ikke kender til denne musik, er alle nemlig på sammen niveau.

I mødet med den klassiske musik kommer nye sider af børnene frem, som når et ellers genert barn tør lidt mere. Foto: Genklange I mødet med den klassiske musik kommer nye sider af børnene frem, som når et ellers genert barn tør lidt mere. Foto: Genklange

"Pædagogerne fortæller, at mange hverdagsmønstre forsvinder, og helt nye sider af børnene kommer frem. Nogle, der er generte, tør for eksempel lidt mere", fortæller Gabriella Meinert-Medici.

Det er ikke et mål, at børnene skal spille et instrument, men det blev resultatet af projektet for en lille pige med nordafrikansk baggrund i Lundtoftegadekvarteret. Hun var så glad for at spille violin, at hendes mor ville sende hende til undervisning. "Det rykker virkelig, når vi ser en forælder støtte sit barn i noget, hun gerne vil".

Forældrene skal også med

I de boligsociale områder er en af de store udfordringer nemlig at engagere forældrene. Ofte har de ingen tradition for at prioritere det, deres børn laver i børnehaverne. Derfor kulminerer workshopforløbet med en koncert for børnene, deres forældre og søskende med et ti mand stort orkester på et bibliotek, i et medborgerhus eller på en skole. Forældrene oplever her børnenes engagement i musikken og hører dem synge. På den måde får forældrene også mulighed for at opleve og tage del i en del af det danske kulturliv, som de normalt ikke bliver eksponeret for, og efterfølgende bliver det lettere for dem at gøre brug af kulturinstitutionerne i lokalområdet. "I tilfældet Værebro Bibliotek betyder samarbejdet, at personalet møder mennesker, der aldrig har gæstet biblioteket før. Og kontakten til bibliotekaren gør, at de lærer bibliotekets muligheder at kende", siger Gabrielle Meinert-Medici.

At spille for børn

En række musikere samarbejder med Genklange omkring det boligsociale projekt. Det gælder blandt andet orkesteret Ensemble Felix med fem blæsere og fem strygere. De står for den afsluttende koncert og glæder sig over at spille steder, hvor der normalt ikke kommer et minisymfoniorkester.

For de klassiske musikere er det givende at opleve børnenes umiddelbarhed efter en koncert. Foto: Lizette Kabré For de klassiske musikere er det givende at opleve børnenes umiddelbarhed efter en koncert. Foto: Lizette Kabré

Børnene er nysgerrige, og efter en 35 minutter lang koncert med korte musikalske indslag, sang med børnene og historier om stykkerne vil de gerne prøve instrumenterne og snakke med musikerne.

"Det giver os meget som musikere at opleve deres umiddelbarhed. Mange af de normer, man forbinder med klassisk musik, er ikke til stede, når det drejer sig om børn, og det er ret befriende", siger violinist Louise Broch fra Ensemble Felix.

Musikdonationer

Støtten til Genklanges arbejde i de boligsociale områder er blot én af mange donationer fra A.P. Møller Fonden til musikinitiativer over hele landet. Andre donationer er tidligere gået til festivaler for kammermusik, nordisk sang, avantgardemusik, jazz og nyskreven musik samt musikforestillinger.

Redaktionen afsluttet december 2016

Tags

Kunst og kultur