Klampenborg Port. Foto Tobias Markussen

6-stjernen ved Eremitageslottet, Jægersborg Dyrehave, UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet. Foto: @Peter Leschly, @photos.bypeter

Kongestjernen, Store Dyrehave v. Hillerød, UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet. Foto: @Peter Leschly, @photos.bypeter

Det kongelige jagtlandskab i Nordsjælland

Det kongelige jagtlandskab i Nordsjælland skal opgraderes med bedre gæstefaciliterer og mere formidling om det unikke landskab, der er udnævnt som UNESCO verdensarv. Det muliggør en bevilling på 14,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden. Bevillingen skal bidrage til at skabe gode gæsteoplevelser og øge kendskabet til det særlige Parforcejagtlandsskab, der er en vigtig del af vores danmarkshistorie.

Midlerne skal gå til opgradering af syv hovedindgange til de nordsjællandske skove, bl.a. i form af etablering af picnicsteder, toiletter, p-pladser og fængende formidling om verdensarven.

Det kongelige jagtlandskab ligger ved Gribskov, Store Dyrehave ved Hillerød og Jægersborg Hegn & Dyrehave, og består af 120 km snorlige jagtveje i et symmetrisk stjernedesign. De barokinspirerede jagtveje blev anlagt af den enevældige konge, Christian 5., fra 1670 til 1697 til at dyrke den helt særlige parforcejagt. Det var en spektakulær kongelig ceremoni, hvor jagtvejenes arkitektur gjorde det muligt at navigere effektivt rundt efter kronhjorten i det over 4.600 hektar store skovlandskab.

Det er et enestående eksempel på et dansk kultur- og naturlandskab, og det eneste af sin slags på UNESCOs verdensarvsliste.

PROJEKT: Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland
ORGANISATION: Naturstyrelsen
PERIODE: 2023-2027
STØTTE: 14,5 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden