Marskstien

Nyanlagt sti i Tøndermarsk byder på store kulturoplevelser og noget af Danmarks mest særegne natur

Med sine 54 kilometer løber Marskstien rundt om Tøndermarsken og er markeret med over 500 piktogrammer. Foto: Ulrik Pedersen

Står man på diget ved fuglereservatet Margrethe Kog i Tøndermarsk næsten helt ude ved Vadehavet, skal man læne sig godt ind mod vinden for ikke at blive blæst omkuld. Belønningen er et kig til områdets rige fugleliv, og selvom vinden suser i ørerne, kan man snildt høre kald fra de mange forskellige arter, der holder til i området. Vender man sig om, kan man se ud over Tøndermarsken, et fladt og åbent landskab med høj himmel. "Det er et godt sted at blive blæst igennem", siger Ulrik Pedersen, kommunikationskonsulent for Tøndermarsk Initiativet.

Rundtur på 54 kilometer
Den nyanlagte Marskstien, som er en del af det storstilede udviklingsprojekt Tøndermarsk Initiativet, går netop langs dette dige ved Margrethe Kog. Med sine 54 kilometer løber Marskstien rundt om marsken fra Tønder, igennem grænsebyen Rudbøl forbi Højer Sluse, gennem Højer, Møgeltønder og tilbage til Tønder samt flere kilometer langs grænsen til Tyskland.

Stien er anlagt med hensyn til fugle- og dyreliv og digernes historie. Her ved Vidåslusen. Foto: Ulrik Pedersen
Bramgæs i fuglereservatet Margrethe Kog, hvor stien løber forbi. Foto: Ulrik Pedersen
Ruten går gennem byer rige på historie, bl.a. grænsebyen Rudbøl. Foto: Ulrik Pedersen
En stisløjfe på ruten er gjort tilgængelig for kørestolsbrugere. Foto: Ulrik Pedersen
Højer Sluse er et af de steder, som fortæller om samspillet mellem mennesker og den særlige natur. Foto: Ulrik Pedersen
Ved bådehavnen Lægan bliver en af marskens pumpestationer åbnet for besøgende. Foto: Ulrik Pedersen

Tøndermarsk er et helt specielt hjørne af Danmark, hvor en mangfoldig natur spiller sammen med en menneskelig udnyttelse af landskabet. Hver især er byerne i området helt specielle med særlige byggeskikke og historier, så en tur langs Marskstien byder på en herlighed af natur- og kulturoplevelser. Marskstien er blandt andet muliggjort ved en donation fra A.P. Møller Fonden.

Natur- og kulturarv i verdensklasse
Marsklandet i Sønderjylland er dannet ved naturlige tidevandsaflejringer gennem årtusinder. Før man begyndte at inddige Tøndermarsken i 1500-tallet, var her et stort indhav hele vejen fra Vadehavet og ind forbi Tønder, og man begyndte oprindelig at inddige området for at sikre sig mod stormfloder. 

Stien går bl.a. gennem Højer, der som de andre byer er placeret på højereliggende jord. Foto: Ulrik Pedersen Stien går bl.a. gennem Højer, der som de andre byer er placeret på højereliggende jord. Foto: Ulrik Pedersen

Det sidste store dige, Det Fremskudte Dige, blev bygget i 1981. Mange af de gamle gårde i området ligger på forhøjninger som beskyttelse mod stormflod, ligesom byerne er placeret på lidt højereliggende jorde.

Hvert forår og efterår ankommer tusindvis af trækfugle til marsken, hvilket tiltrækker fugleinteresserede fra nær og fjern. Det er her muligt at se fænomenet 'sort sol', hvor store flokke af stære flyver i smukke formationer over marsken.

Områdets helt unikke karakter bragte Tøndermarsk på UNESCOs Verdensarvliste i 2014.

Stilag bestemmer ruten
Det har været afgørende for anlæggelsesprojektet af Marskstien, at lokalbefolkningen blev inddraget. I løbet af efteråret 2017 holdt man dialogmøder med lokale lodsejere, hvor man nedsatte stilag, som har været med til at bestemme stiforløbet:

Lokale stilag har været med til at bestemme stiforløbet. Foto: Ulrik Pedersen Lokale stilag har været med til at bestemme stiforløbet. Foto: Ulrik Pedersen

"De lokale har mange interesser. Nogle elsker at se på fugle, andre er meget historisk interesserede. Det er lykkedes at anlægge Marskstien de bedste steder med hensyn til fugle- og dyreliv og digernes historie", forklarer Ulrik Pedersen.

Marskstien består af grusveje og trampestier oven på digerne, og ruten er markeret med over 500 piktogrammer, der blandt andet angiver afstande til de næste byer. "Tidligere har det været svært for folk udefra at finde ud af, hvor man må gå. Så denne måde at åbne for 54 kilometer sti i marsken betyder, at folk nu kan bevæge sig omkring uden problemer", fortæller Ulrik Pedersen. Sheltere til folk, der vil overnatte i det fri, vil tillige blive tilgængelige forskellige steder langs Marskstien.

Marskstien byder også på stisløjfer på mellem to og tolv kilometer, det gælder eksempelvis ved Højer. På stisløjferne er tilgængelighed højt prioriteret til glæde for gangbesværede og familier med barnevogne, for det skal være muligt for alle at nyde områdets enestående natur.

Kampen med og mod vandet
Undervejs gennem hele Marskstien vil der være store formidlingsstationer med fortællinger om Tøndermarsken, hvor besøgende kan udforske områdets særlige karakter.

Fire pumpestationer fra 1929, bl.a. ved Lægan, holder området vandfrit. Foto: Ulrik Pedersen Fire pumpestationer fra 1929, bl.a. ved Lægan, holder området vandfrit. Foto: Ulrik Pedersen

Fire pumpestationer fra 1929 holder området vandfrit og sørger for at pumpe vand mellem den store Vidå og de mindre vandløb, der krydser Tøndermarsk. Den største ligger ved den pittoreske bådehavn Lægan lidt syd for Tønder og bliver åbnet for gæster med en stor formidlingszone, hvor man også kan se, hvordan pumpestationen arbejder.

"I Tøndermarsk har man altid levet med frygten for, hvad der sker, hvis det går galt under en stormflod", siger Ulrik Pedersen. Af samme grund har kampen med og mod vandet været bestemmende for hele Tøndermarsks historie og udformning. Set i lyset af de nuværende klimaforandringer med ændringer i nedbørsmønstre og sandsynlig havvandsstigning til følge er Tøndermarsks historie mere aktuel end nogensinde.

Redaktionen afsluttet august 2019

Tags

Grænselandet Klima og miljø Kunst og kultur Landskab