Med sine 54 kilometer løber Marskstien rundt om Tøndermarsken. Foto: Ulrik Pedersen

Stien er anlagt med hensyn til fugle- og dyreliv og digernes historie. Her Bramgæs i fuglereservatet Margrethe Kog. Foto: Ulrik Pedersen

En stisløjfe på ruten er gjort tilgængelig for kørestolsbrugere. Foto: Ulrik Pedersen

Højer Sluse er et af de steder, som fortæller om samspillet mellem mennesker og den særlige natur. Foto: Ulrik Pedersen

Ved bådehavnen Lægan bliver en af marskens pumpestationer åbnet for besøgende. Foto: Ulrik Pedersen

Fire pumpestationer fra 1929, bl.a. ved Lægan, holder området vandfrit. Foto: Ulrik Pedersen

Den nyanlagte Marskstien er en del af udviklingsprojektet Tøndermarsk Initiativet og er en 54 kilometer lang sti rundt om marsken. Stien går fra Tønder, igennem Rudbøl forbi Højer Sluse, gennem Højer, Møgeltønder og tilbage igen til Tønder.

På stien kan man opleve noget af Danmarks mest særegne natur, hvor blandt andet tusindvis af trækfugle hvert forår og efterår ankommer til marsken. Denne unikke natur har i 2014 bragt Tøndermarsk på UNESCO’s Verdensarvsliste.

Undervejs på stien kan man også opleve stisløjfer, der højner tilgængeligheden, store formidlingsstationer med fortællinger om Tøndermarsken og sheltere til dem, som vil overnatte langs stien. Derudover er der fire pumpestationer, som holder området vandfrit, hvor den største bliver åbnet for gæster med en stor formidlingszone.

FAKTA

PROJEKT: Oplevelsesruter i Tøndermarsken
STED: Tøndermarsk
PERIODE: 2017-2019
PROJEKTLEDER: Tønder Kommune
LÆNGDE: 54 km
ANDEN STØTTE: Tønder Kommune, EU’s LIFE-midler, Realdania og Nordea-fonden
STØTTE: 25 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
SE MERE: Tønder Kommune