Svendborg Demenshave

Pionerarbejde bag anlæggelsen af Danmarks første demensvenlige have i Svendborg

Omkring en sø med karper er Svendborg Demensbys nye have fuld af liv. Foto: Svendborg Demensby

Demenshaven i tilknytning til Bryghuset – Svendborg Demensby byder blandt andet på velduftende blomsterbede, en køkkenhave, en sø med dertilhørende rislende bæk og karper, et hønsehus, et drivhus, bænke til at nyde udsigten og en pavillon. Fuglekvidder lyder fra de høje træer, og høns går klukkende omkring. Vejen til haven fra boligområdet går forbi havens værksteder, ned ad en almindelig asfalteret vej og langs skråninger med vilde blomster. Fuglekasser og insekthoteller produceret af beboerne i et af værkstederne pryder en mur.

Vejen til haven går langs skråninger med vilde blomster. Foto: Land+
Køkkenhaven inviterer til let lugning. Foto: Land+
En campingvogn er en af de ting, som kan vække minder. Foto: Svendborg Demensby
Lyde er vigtige, og havens rislende bæk var et stort ønske. Foto: Land+
De mange tilbud tæller også motionsplads, bålsted og fuglevæg. Foto: Svendborg Demensby

At skabe et godt hverdagsliv
Når man går rundt på de lyse stier, vækker haven en behagelig følelse af genkendelse og glæde i én. Hele sanseapparatet er på arbejde. Spadsereturen afslører samtidig de særpræg, der gør haven særligt demensvenlig, for eksempel en campingvogn. Den står komplet med klapstole og lavt, hvidt stakit og vækker gode minder hos mange beboere, der har tilbragt ferier på campingpladser, fortæller Annette Søby, projektleder for udviklingen af demensbyen. "Det drejer sig om at skabe et godt hverdagsliv og byde på noget, der er genkendeligt for vores borgere".

Demenshaven er realiseret ved en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Giv mig noget, der smager af hjem
Med anlæggelsen af demenshaven er der tale om pionerarbejde. Det er første gang, man i Danmark har designet en demensvenlig have på baggrund af forskning i betydningen af ophold i naturen for mennesker med demenslidelse.

Forslag fra beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere har været centrale i projektet. Foto: Svendborg Demensby Forslag fra beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere har været centrale i projektet. Foto: Svendborg Demensby

Forskningen er sammenholdt med en kvalitativ og en kvantitativ brugerundersøgelse af beboerne, deres pårørende, medarbejdere og frivillige. "Det er ret unikt og afgørende for havens succes", siger fysioterapeut, postdoc Tina Junge fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet. Hun har deltaget i projektarbejdet omkring anlæggelsen af haven sammen med andre forskere og fysioterapeuter, medlemmer af demensbyens støtteforening, arkitekten, Svendborg Kommune og Bryghuset. "Det har været helt centralt at få havens brugere i tale", fortæller Tina Junge. Brugerundersøgelserne gav nemlig et klart billede af, hvordan haven skulle se ud: "Som en af borgerne præcist udtalte: 'Giv mig noget, der smager af hjem'".

Klukkende høns giver liv til haven. Foto: Svendborg Demensby Klukkende høns giver liv til haven. Foto: Svendborg Demensby

Den gennemgående holdning hos de adspurgte var, at de ikke vil have noget institutionsagtigt, men noget, der er rart og hyggeligt, fortæller John Olsen, formand for Støtteforeningen Svendborg Demensby, som er en af hovedkræfterne i arbejdet med demenshaven.

"Vi troede, vi skulle lave en park. Men det skal ikke være en pæn, velfriseret park. Det skal være hjemligt", siger Annette Søby.

Brugerne vil have noget levende at se på og røre ved, så derfor er der nu et "drive-in"-kaninaflukke med adgang for både kørestol og rollator. Høns går omkring til almindelig fornøjelse, og karper svømmer i søen. Lyde er også vigtige, og havens rislende bæk var et stort ønske. Mange planter og buske i haven er særligt fuglevenlige, så haven genlyder af velkendt fuglekvidder. Brugerundersøgelserne afdækkede endvidere, at et toilet i haven var et must. "Det var ikke noget, der stod i studierne", pointerer Tina Junge.

Et bedre sovehjerte
Mennesker i al almindelighed har godt af at færdes i naturen, og det gælder naturligvis også mennesker med en demenssygdom.

Der har været vægt på at stimulere sanser og følelser i anlægget. Foto: Svendborg Demensby Der har været vægt på at stimulere sanser og følelser i anlægget. Foto: Svendborg Demensby

Som Annette Søby siger: "Mennesker med demens er ikke en særlig menneskeart". Ophold i det fri er også afstressende for demente, der ligesom alle andre nyder at se på himlen og at mærke en kølig brise på huden eller føle solens varme i ansigtet.

"Flere studier viser, at når folk med demens tilbringer tid udendørs, får de ofte bedre søvn. Mere udendørstid kan også medføre mindre uro, irritation og frustration og kan være med til at reducere tilfælde af aggressiv adfærd", fortæller Tina Junge. Fysisk aktivitet og ophold i det fri kan bidrage til at styrke selvtilfredshed og livskvaliteten hos folk med demens, samt mindske følelsen af at være indespærret, hvad et beskyttet miljø let kan føre til.

Mere meningsfyldt samvær
Demenshaven er anlagt på en stor naturgrund i tilknytning til Bryghuset og er til for Demensbyens 125 beboere samt for hjemmeboende borgere med demens tilknyttet Bryghusets demensdagcenter.

 Haven er nu et yndet udflugtsmål for beboerne og deres pårørende. Foto: Svendborg Demensby Haven er nu et yndet udflugtsmål for beboerne og deres pårørende. Foto: Svendborg Demensby

"Der kommer også en børnehave hver tirsdag. Det giver noget liv, for vi vil gerne være et levende, autentisk sted", understreger Annette Søby. Haven er nu et yndet udflugtsmål for beboerne og deres pårørende, "og den giver anledning til mere meningsfyldt samvær og helt andre samtaler, end den sædvanlige kop kaffe i stuen lægger op til", uddyber hun.

Køkkenhaven inviterer til let lugning, bærsmagning og snak om den hverdag, man havde engang. Man kan prøve kræfter med vægttræningstrisser, boldkast eller balancestolper. Som John Olsen siger: "Haven er anlagt for at støtte erindring, for at stimulere sanser og følelser og for at give mulighed for mange forskellige aktiviteter".

Stierne løber i et sløjfesystem, så ingen kan blive væk, og stiernes hældningsgrad betyder, at en rullestol eller rollator nemt kan klare turen.

Lys belægning gør havens stier nemme at se og færdes på. Foto: Land+ Lys belægning gør havens stier nemme at se og færdes på. Foto: Land+

Den lyse belægning gør stierne nemme at se og færdes på, og om aftenen er de oplyste for at lette navigationen og øge trygheden. Flere beboere kan selv gå ned i haven, fortæller John Olsen, mens andre er afhængige af personale eller nogle af de 35 frivillige, der er tilknyttet demensbyen. Demenshaven er en levende og arbejdende have, og flere frivillige samt medlemmer af støtteforeningen deltager med glæde i havepasningen.

Hædret med pris
Havens potentialer og mange kvaliteter til gavn for demensramte mennesker blev den 22. oktober 2019 hædret med en pris for 'demensvenligt bolig og byggeri'. Prisen blev uddelt på det nyligt afholdte demenstopmøde i Aarhus arrangeret af Demensalliancen, der er et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen om en fælles vision om et demensvenligt Danmark 

Redaktionen afsluttet oktober 2019

Tags

Parker og haver