Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen

‘Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen’ for 1.874 pædagoger er nu evalueret.

Bevillingsmodtager: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund – forbundet for pædagoger og klubfolk
Periode: 2015 – 2018
Beløb: 19.300.000 kr.
Evaluering: Rambøll, 2019

1.874 pædagoger har i 2016-2019 fået et massivt kompetenceløft i projektet ”Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen – til gavn for børns læring og trivsel”, som KL og BUPL har gennemført med finansiering fra A.P. Møller Fonden.

Evalueringen viser bl.a., at pædagogernes praksis og rolle i skolen er blevet styrket, og at pædagogerne i højere grad oplever, at de bidrager på lige fod med lærerne i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningsaktiviteter. Det skaber både faglige og personlige gevinster for eleverne. Evalueringsrapporten er suppleret af et ledelsesresumé, en perspektivering til praksis og et metodenotat.

Se hele evalueringen
Se ledelsesresumé
Se perspektivering
Se metodenotat