Restaurering i Fredensborg Slotshave markerer Regeringsjubilæum

Foto: Thomas Rahbek Foto: Thomas Rahbek

I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 50-års Regeringsjubilæum bliver Eremitagepavillonerne og Kongebroen i Fredensborg Slothave nu restaureret. Istandsættelsen er blevet muliggjort med en donation på 24 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og vil komme Slotshavens mange gæster til glæde.

Restaureringen vil samtidig markere færdiggørelsen af mange års arbejde med at genskabe barokhaven i Fredensborg, som i 2021 blev hædret med den prestigefyldte Europa Nostra-pris.

A.P. Møller Fonden har siden 2009 løbende givet støtte til den omfattende restaurering af slotshaven.

Arbejdet med Pavillonerne og Kongebroen påbegyndes i foråret 2022. Kongebroen ventes færdig ultimo 2022, mens pavillonerne vil stå færdige i begyndelsen af 2024.

Pavilloner
De to Eremitagepavilloner er oprindeligt opført i 1725 efter ønske af Frederik IV til brug for opvartningen, når kongefamilien spiste ved søen.

De nuværende bygninger stammer fra 1765 og er opført af den franske hofarkitekt Nicolas-Henri Jardin.

Pavillonerne var oprindeligt indrettet som grotter, hvor vægge og lofter var dækket med muslingeskaller. I 1772 lod Dronning Juliane Marie pavillonerne indrette som tepavilloner i en nyklassicistisk stil. Den oprindelige stil kan ses på pavillonernes facade, hvor muslingeskaller er hugget ud i vinduesindfatningerne.

Kongebroen som trappen til Esrum Sø
Kongebroen blev skænket til Prins Henrik i 60 års fødselsdagsgave, og den blev indviet i 1996. Kongebroen ligger for enden af Slothaven i en lige akse, der flugter med en af de alléer, som udgår fra Fredensborg Slot i en stjerneform, og som er et kendetegn fra havens oprindelige franske barokstil.

Læs pressemeddelelsen

Læs mere om A.P. Møller Fondens støtte til restaurering af Fredensborg Slotshave