Siden åbningen i 1874 har Botanisk Have været en grøn oase i hjertet af København. Foto: Birgitte Rubæk/SNM

Omkring den centrale sø er kanterne repareret og opbygget med kampesten. Foto: Birgitte Rubæk/Statens Naturhistoriske Museum

Indre Bys højeste punkt finder man på Observatoriehøjen, der nu er blevet en del af Botanisk Have. Foto: Birgitte Rubæk/SNM

En lang granittrappe leder op til Observatoriehøjen, mens nye pergolaer og espalierer er udført i rustfrit stål. Foto: Birgitte Rubæk (t.v.) & Rasmus Eckardt (t.h.)/SNM

Fra Observatoriehøjen er de oprindelige sigtelinjer genskabt, så man kan se ud over haven til den ene side og byens tårne og spir til den anden. Foto: Birgitte Rubæk/SNM

Trods omlægninger har haven bevaret sin overordnede struktur siden åbningen. Med uret ses kort fra 1874, ca. 1933, 2009 og ca. 1950’erne. Billeder: SNM

Botaniker Johannes Lange satte planterne i “Universitetets nye Botaniske Have” og udarbejdede en udførlig “Vejviser” til denne i 1875. Billede: SNM

Istandsættelse af Botanisk Have

Botanisk Have er en del af Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Landskabsgartner Henrik August Flindt skabte Botanisk Have i 1874 i den landskabelige, romantiske stil inspireret af nogle af Englands fremmeste haver. Siden da har haven været en grøn oase i hjertet af København, hvor besøgende har kunne tilegne sig viden om planterne og stifte bekendtskab med et bredt udvalg af plantefamilier. Tillige har den fungeret som en formidlings- og forskningshave i særklasse også i et internationalt perspektiv.

I årene 2010-2012 gennemgik haven en omfattende istandsættelse og genopretning. Tidens tand havde sat sine spor i haven, og dens oprindelige konturer var ved at blive overgroet.

Med istandsættelsen er H.A. Flindts oprindelige udsigtslinjer genetableret, og et langt kig over haven hen til det tidligere Kommunehospital er blevet åbnet fra Observatoriehøjen. Omgivelserne omkring Observatoriehøjen og Observatoriebygningen er åbnet for rekreative aktiviteter for børnehaver, skolebørn og andre besøgende. Gangstierne op til Palmehuset er ført tilbage til deres kurvede forløb som på den oprindelige haveplan fra 1874, og en nænsom udtynding og udskiftning af planter og træer er blevet foretaget. Derudover er der lagt nye belægninger, så også gangbesværede og kørestolsbrugere kan komme helt tæt på alle planter.

Fornyelsen af Botanisk Have har tilføjet nyt liv i et enestående stykke dansk havehistorie, samtidig med at der er blevet skabt bedre rammer for at bevare Botanisk Haves samling af over 9.000 plantearter for eftertiden.

Tags

FAKTA

PROJEKT: Istandsættelse og fornyelse af Botanisk Have
STED: Ved Østre Anlæg og Kongens Have, København
PERIODE: 2010-2012
LANDSKABSARKITEKT: Landscape Visions v/Jens Hendeliowitz
BYGHERRE: Bygningsstyrelsen i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet
STØRRELSE: 11 ha
STØTTE: 17 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
SE MERE: botanik.snm.ku.dk