Fyrskibet Gedser Rev

Foto: Siw Aldershvile Nielsen Foto: Siw Aldershvile Nielsen

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har netop bevilget 9,5 mio. kr. til Fyrskibet Gedser Rev.

Fyrskibet ligger i Helsingør ved M/S Museet for Søfart. I mange år var Gedser Rev et fast vartegn i Nyhavn, hvor skibet lå efter det havde aftjent sin værnepligt under den kolde krig. Gedser Rev var redningsplanke for flygtninge fra DDR, der i begyndelsen af 1960’erne sejlede ud til skibet i hjemmebyggede kajakker eller både i håb om at blive reddet i land til et liv i frihed i vesten.

De sidste 3 år har frivillige arbejdet med at restaurere store dele af Fyrskibet, men det mere end 100 år gamle skib har brug for at få udskiftet dele af træværket. Bevillingen fra A.P. Møller Fonden skal både bruges til bevaring af skibet og formidling af dets betydelige rolle i Danmarkshistorien.

Fakta om Fyrskib nr. XVII Gedser Rev
Fyrskib nr. XVII Gedser Rev er bygget i 1895. Det ejes af Nationalmuseet, men er langtidsudlånt til Helsingør Kommune, hvor M/S Museet for Søfart, Helsingør Havne og et frivilligt laug har ansvar for vedligehold og formidling af skibets spændende historie. Der er offentlig adgang til Fyrskibet i sommerhalvåret. 

LÆS OM ANDRE PROJEKTER, SOM HAR MODTAGET STØTTE FRA A.P. MØLLER FONDEN