MARTEC i Frederikshavn

Tilbygning til søfartsskole i Frederikshavn giver plads til flere studerende og kommende nye medarbejdere til en branche i vækst

Rekordmange studerende har skabt behov for mere plads på MARTEC, som bl.a. er udvidet med en pavillonbygning. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen
Den eksisterende bygning er samtidig renoveret og energioptimeret for at fremtidssikre skolens undervisning. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen
I den nye fløj er der åbent mellem etagerne, så lokalerne får masser af lysindfald. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen
En stor, lys multisal går igennem begge etager og har plads til fællesaktiviteter for alle elever og lærere. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen
Også større arrangementer kan afvikles i multisalen, som f.eks. denne erhvervsdag med virksomhedsmesse. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen
Skolens liv udfolder sig nu også i den ældre bygnings lange gange, hvor der bl.a. er etableret klassestationer. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen
Gamle mursten og gulvklinker er genbrugt, så ændringer i den gamle bygning såvel som overgange til den nye er sømløse. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen

I mange århundreder har Danmark været en førende søfartsnation og har i dag en af verdens største handelsflåder. Omkring 1.800 danskkontrollerede skibe besejler året rundt det meste af kloden, mens rederierne beskæftiger op mod 110.000 mennesker til søs og på land. Også når det gælder søfartsuddannelser, er Danmark et traditionsrigt foregangsland med 11 skoler rundt om i landet, som tilbyder specialiserede maritime uddannelser.

Den gamle maskinmesterskole fra 1968 har med nye tilbygninger fået 1.100 tiltrængte ekstra kvadratmeter. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen Den gamle maskinmesterskole fra 1968 har med nye tilbygninger fået 1.100 tiltrængte ekstra kvadratmeter. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen

En central aktør er den maritime og polytekniske uddannelsesinstitution MARTEC i Frederikshavn. De seneste år har skolen optaget rekordmange studerende og kursister med en stigning på 30 % siden 2011.

Mere plads

Til trods for, at skolen disponerer over mere end 10.000 m2 fordelt på en lang række adresser i byen, har den for længst presset sine fysiske rammer til bristepunktet. Men med indvielsen i marts 2016 af en ny fløj i den gamle maskinmesterskole fra 1968 på Hånbækvej er der nu tilføjet 1.100 nye kvadratmeter.

Studerende og undervisere har fået mere albuerum i kantinen, som er udvidet med en tilbygning. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen Studerende og undervisere har fået mere albuerum i kantinen, som er udvidet med en tilbygning. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen

Udover at skaffe mere albuerum til de studerende og undervisere er der også gennemført en gennemgribende renovering og energioptimering. Moderniseringen er et led i fremtidssikringen af skolens undervisning.

"Med Danmark som førende søfartsnation skal vi sørge for, at branchens uddannelser også hele tiden er i top", understreger Pia Ankerstjerne, der har været direktør for MARTEC siden 2011.

Nyt look med respekt for det gamle

I den nye fløj er der fire topmoderne undervisningslokaler og en arkitektonisk markant og lys multisal, der går igennem begge tilbygningens etager. Her kan skolen nu samle alle elever og lærere til fællesaktiviteter, holde eksamen eller afvikle store arrangementer i samarbejde med eksterne partnere. Hvis man inddrager den tilstødende trappesal, bliver der plads til flere end 500 mennesker. Og med mulighed for at dele multisalen op i mindre sale kan der afvikles flere parallelle aktiviteter. Også den gamle kantine er udvidet med en pavillonbygning, hvilket skaber langt bedre plads til at betjene de studerende, kursister, besøgende og personale.

Et vigtigt mål med renoveringen af det eksisterende byggeri har været at få lukket mere dagslys ind og at skabe mere åbenhed, end den oprindelige 1960'er-arkitektur gjorde, forklarer Pia Ankerstjerne. Derfor er bl.a. faste vægge mange steder erstattet med glaspartier, ligesom der nu er glasdøre ind til undervisningslokalerne.

Det eksisterende byggeri er renoveret, så lys og plads udnyttes bedre med bl.a. studie- og opholdszoner i de lange gangarealer. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen Det eksisterende byggeri er renoveret, så lys og plads udnyttes bedre med bl.a. studie- og opholdszoner i de lange gangarealer. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen

Resultatet kan ikke mindst opleves i skolens velkomstområde og i de lange centrale gangarealer. De virkede tidligere lidt lavloftede og mørke, men fungerer nu som integrerede studie- og opholdszoner, fortæller Pia Ankerstjerne. "I dag kan man meget bedre følge med i skolens liv og fornemme det høje aktivitetsniveau", uddyber hun.

Selv om skolen har fået nyt look, har det været vigtigt for MARTEC at respektere kvaliteterne i den oprindelige arkitektur og at videreføre skolens historie og ånd i de nye rammer. Den opgave er løst i samarbejde med Kjær & Richter Arkitekter, totalentreprenøren Trigon og skolens ledelse. For eksempel har man genbrugt gamle mursten og gulvklinker, så ændringer i den oprindelige bygning ikke bliver iøjnefaldende, og overgange mellem nyt og gammel er sømløse.

Uddannelser spænder bredt

Især skolens 3-årige professionsbachelor som maskinmester har som en magnet tiltrukket studerende. Alene i 2014 blev optaget af studerende øget fra 110 til 121, mens 25 kvalificerede ansøgere ikke kom ind på grund af pladsmangel.

Skolens multisal kan bl.a. udvides med et trappeområde - som her, hvor et hold dimitterer fra den populære maskinmesteruddannelse. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen Skolens multisal kan bl.a. udvides med et trappeområde - som her, hvor et hold dimitterer fra den populære maskinmesteruddannelse. Foto: MARTEC/Peter Møller Rasmussen

Adgangskravet er en håndværkeruddannelse eller en studentereksamen. Hvis man har en studentereksamen, HF, HTX eller HHX, starter forløbet med 18 måneders værkstedsskole og praktik inden selve bacheloruddannelsen, så de studerende får den nødvendige håndværksmæssige indsigt. Uddannelsen, der er internationalt anerkendt, er både praktisk og teoretisk orienteret og svarer på mange måder til niveauet i den gamle uddannelse til teknikumingeniør, fortæller Pia Ankerstjerne. Med et eksamensbevis i hånden kan man søge job både om bord på skibe og på land, hvor maskinmestre især er efterspurgte i virksomheder med teknisk kompliceret drift og produktion som f.eks. hospitaler og fjernvarmeværker.

"Ingen andre uddannelser spænder så bredt mellem teoretisk viden og praktisk håndelag. Erhvervslivet har i den grad fået øje på maskinmestrene", påpeger Pia Ankerstjerne. Hun vurderer, at de gode jobmuligheder er medvirkende årsag til den store søgning til uddannelsen.

Boreplatforme og vindmøller

Skolens omkring 600 elever fordeler sig derudover på uddannelseslinjer for skibsmaskinister, ufaglærte og faglærte skibsassistenter. MARTEC tilbyder også kurser, der retter sig mod både det maritime erhverv, store virksomheder på land og offshoreindustrien. Især er de sikkerhedskurser populære, der er nødvendige, hvis man skal arbejde til søs, på boreplatforme eller i vindmøller. Skolen har desuden en HF-søfartslinje og står for driften af Skoleskibet Danmark.

Et aktiv for Frederikshavn

Frederikshavns Kommunes havne i Skagen og Frederikshavn er i gang med at udvide for 800 mio. kr., ligesom en lang række industrivirksomheder i og omkring havnene er i vækst, fortæller borgmester Birgit S. Hansen: "Derfor er det vigtigt for os at have en så velfungerende uddannelsesinstitution som MARTEC, der sørger for at uddanne til disse erhverv".

Samtidig fastholder det unge mennesker i byen, at de kan tage en uddannelse lokalt, men også unge fra andre dele af landet søger ind på MARTEC. "Vi ved, at uddannelsesmuligheder og relevante jobs i området efterfølgende betyder, at nogle af dem bosætter sig og stifter familie", tilføjer Birgit S. Hansen.

Redaktionen afsluttet oktober 2015

Tags

Byggeri og restaurering Søfart