Efter en omfattende renovering vil galeasen Anna Møller fra 1906 også være sejldygtig i fremtiden. Foto: Nationalmuseet

En omfattende restaurering af Fregatten Jylland. Her undersøges stævnen for skader. Foto: Fregatten Jylland

Så mange originale dele som muligt bevares på Fregatten Jylland, f.eks. nederste del af skrogets kobberbeklædning fra 1860 (her grønt af ir). Foto: Fregatten Jylland

Skoleskibet Georg Stage er blevet renoveret, så det gamle skib kan klare 60-80 år mere på havet. Foto: Georg Stage

I flere tusinde år har sejlads bundet Danmark sammen og givet adgang til den store verden. De mange danske skibe rummer en kulturhistorisk viden, som knytter sig til livet ombord og sejlads som transportform. Derfor ydes en stor indsats for bevaring af de skibe, som stadig kan opleves forskellige steder i landet. A.P. Møller Fonden har gennem mange år støttet flere restaurerings- og vedligeholdelsesprojekter for at bevare skibene for eftertiden:

Skoleskibet George Stage (1934)
Selvom skoleskibet løbende er vedligeholdt og moderniseret, har mange år til søs gjort en gennemrenovering af det tremastede og 54 meter lange sejlskib nødvendig.

Over flere omgange har skibet fået renoveret blandt andet forskibet med alt fra teknik til fastmonteret møblement, indersiden af stålskroget og dækket af teaktræ. En senere del af renoveringen har haft fokus på modernisering, hvor skibet fået installeret et toiletanlæg, der kan rense skibets spildevand samt renoveret besætningen og elevernes kvarterer.

Fregatten Jylland (1860)
Historisk og maritimt er Fregatten Jylland noget særligt i både dansk og internationalt perspektiv. Dels er den bygget i den relativt korte periode, hvor skibe fik både fuld sejlføring og dampkraft. Dels fik fregatten under krigen i 1864 en nøglerolle i slaget ved Helgoland, og endelig har det været brugt af Kong Christian IX som kongeskib.

Skibet er blevet renoveret af over flere omgange for at bibeholde skibets form og udseende. Blandt andet blev midterskibet sikret med et ”stålkorset” i 1990’erne. Siden 1994 har fartøjet fungeret som museumsskib.

Galeasen Anna Møller (1906)
Galeasen Anna Møller, der har fungeret både som fragtskib, kabeludlægger og stenfiskerfartøj, har siden 1976 været et af Nationalmuseets museumsskibe. Skibet har i en renovering fra 2014 til 2021, fået udskiftet de indre og ydre planker, de fleste spantestykker, køl, kølsvin, dæk og dæksarrangementet.

FAKTA

PROJEKTER: Renovering og vedligeholdelse af historiske skibe
OMTALTE PROJEKTER: Skoleskibet Georg Stage II, fregatten Jylland og galeasen Anna Møller
ANDRE PROJEKTER: Fiskefartøjet Marna, Motorfærgen Møn, Dampskibet Bjørn. Siden 1962 har Fonden bl.a. støttet Skoleskibet Danmark, Fyrskibet Gedser Rev, Heldæksbåden KDL Lodsbåden, Galeaserne Bruus (Skibladner II) og Hjalm, Jagten Jensine, Kvasen Furekvasen, M/F Ida, Skonnerten Meta, kutterne Oberon og Berta, Snurrevodskutterne Ellen og Bona Gratia, Toldkrydseren Viking, samt Vikingeskibene  Lindheim Sunds, Imme Gram og Ladbyskibet. Den A.P. Møllerske Støttefond har siden 2004 støttet skoleskibene Danmark og Fulton
PERIODE: Frem til 2018
STØTTE: Fra 100.000-13,2 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE TIL GEORG STAGE: Orients Fond og Augustinus Fonden