Norden og verden

Fotos: Tove K. Breistein Fotos: Tove K. Breistein

På tværs af universiteter i Norden skal projektet ”Norden og verden – retorisk medborgerskab før, nu og i fremtiden” styrke det sproglige og kulturelle fællesskab og den nordiske demokratiforståelse blandt gymnasieelever. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter projektet med 12,9 mio. kr.

Projektet er en del af A.P. Møller Fondens nordiske temaindkaldelse. Ambitionen med projektet er at styrke nordisk samhørighed og nordisk kultur- og demokratiforståelse ved at udvikle danske, norske og svenske gymnasieelevers evne og interesse for at holde taler og debattere. Udviklingsarbejdet vil tage udgangspunkt i forholdet mellem Norden og verden.

Projektet er et samarbejde mellem Danske Taler og blandt andet Københavns Universitet, Uppsala Universitet og Universitetet i Bergen. ’Norden og verden’ består af tre delprojekter: Udvikling af undervisningsmateriale via identifikation og digitalisering af prominente nordiske taler om bl.a. demokratisering, velfærd, klima og ligestilling, en årlig nordisk talefestival for unge og kompetenceudvikling af gymnasielærere.

Danske Taler leder projektet i samarbejde med Københavns Universitet, Universitetet i Bergen, Uppsala Universitet, Linnéuniversitet i Växjö og Lunds Universitet og med deltagelse af retorik-, dansk- og historielærerforeningerne, Røst, Museum Kolding/Skamlingsbanken i Danmark og ta ordet! i Norge.

Læs mere om A.P. Møller Fondens nordiske temaindkaldelse

Læs om andre projekter, som har modtaget støtte fra A.P. Møller Fonden