A.P. Møller Fondens bestyrelse

Fil.kand. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (formand)
Direktør Peter Straarup (næstformand)
Direktør Lars-Erik Brenøe
Direktør Ove Hornby
Fru Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen
Direktør Johan Uggla

Fondsbestyrelsen (fra venstre): Tom Kähler (fratrådt 2017), Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen, Johan Uggla, næstformand Peter Straarup, formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, Lars-Erik Brenøe, Ove Hornby. Foto: Lizette Kabré