A.P. Møller Fondens bestyrelse

Fil.kand. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (formand)
Direktør Lars-Erik Brenøe
Direktør Ove Hornby
Fru Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen
Direktør Johan Uggla

Foto: Lizette Kabré

Fondsbestyrelsens medlemmer (fra venstre): Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen, Johan Uggla, formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, Lars-Erik Brenøe og Ove Hornby.