Den nye arkitektskole ses her med Institut for X i forgrunden. Foto: Rasmus Hjortshøj for ADEPT

Foto: Aarhus Arkitektskole

Foto: Aarhus Arkitektskole

Foto: Aarhus Arkitektskole

Foto: Aarhus Arkitektskole

Foto: Aarhus Arkitektskole

Arkitektskolen Aarhus

Mediatek og didaktek til den nye arkitektskole i Aarhus

En helt ny bygning til Arkitektskolen i Aarhus blev indviet i efteråret 2021. Bygningen afløser de midlertidige lokaler på Nørreport og andre annekser, hvor skolen har haft til huse siden 1965, da skolen blev etableret.

Den nye arkitektskole ligger på Godsbanearealet centralt i byen, og er den eneste arkitektskole i Danmark, som er tegnet til formålet. Den nye arkitektskole har karakter af et værksted, hvor studerende, undervisere og forskere har mulighed for at eksperimentere og udfordre fremtidens arkitektur. Bygningen er tegnet af ADEPT.

Den spektakulære bogreol i mediateket er tegnet af Praksis Arkitekter: Ét stort træmøbel i fire etager, som huser studiepladser og skolens bibliotek. Det er ambitionen, at mediateket skal fungere som et sted for inspiration, fordybelse, formidling og vidensdeling.

Den A.P. Møllerske Støttefond har både støttet reolen i mediateket og det avancerede lydanlæg i det såkaldte didaktet/auditorium.

FAKTA
PROJEKT: Arkitektskolen i Aarhus
ORGANISATION: Bygningsstyrelsen/Arkitektskolen Aarhus
STED: Aarhus
PERIODE: 2018 – 2021
STØTTE: 26 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: Staten – samlet budget 287 mio. kr.
LÆS MERE OM BYGNINGEN: ADEPT