GLAD LUFT I FREMTIDENS SKOLE

A.P. Møller Skolen i Slesvig er et mønstereksempel på fremtidens skole

En 9 meter bred trappe forbinder ikke kun skolens etager, men er et naturligt opholds- og samlingssted i den store, lyse aula. Foto: Poul Ib Henriksen
Fra aulaen fører trappen op til et åbent bibliotek og videre til skolens videnscenter på 1. sal. Foto: Poul Ib Henriksen
Kunstneren Olafur Eliasson står bag lysskulpturen "Tellurium" i skolens aula. Foto: Studio Olafur Eliasson
"Tellurium" er en fortolkning af solsystemet, hvor hver af planeterne er sammensat af geometriske grundformer. Foto: Poul Ib Henriksen
A. P. Møller Skolen er placeret på naturskøn grund med udsigt til Slesvig by, domkirken og Slienfloden. Foto: Julian Weyer
I 2010 vandt skolen den prestigiøse RIBA (Royal Institute of British Architects) European Award for sit design. Foto: Julian Weyer
Bygningen har dobbelte facader, yderst i gul tegl og inderst i glas og granit. Det skrå tag er med til at regulere akustikken. Foto: Poul Ib Henriksen
Overalt i bygningen er der arbejdet for at skabe så god akustik som muligt - og dermed de bedste rum for læring. Foto: Julian Weyer
Der er ingen lukkede korridorer som på traditionelle skoler. Via en balkon vender alle klasser ud mod det store fællesrum. Foto: Michael van Osten
På første- og andensal er der opsat locker-skabe a la amerikansk highschool, hvor hver elev har sit eget private skab. Foto: Poul Ib Henriksen
Arkitekterne har ønsket at give eleverne nogle rammer, der går ud over, hvad man normalt forestiller sig, at en skole kan være. Foto: Kessler & Krämer

Der er en særlig stemning på A.P. Møller Skolen for det danske mindretal i Slesvig. Det bliver klart, lige så snart man træder ind ad de store glasdøre i stueetagen. Selv på en dunkel vinterdag er den centralt placerede, rummelige aula lys og imødekommende. Når solen endelig bryder frem, opfanger glassfærerne i Olafur Eliassons værk Tellurium strålerne og reflekterer dem vidt omkring i det store rum. Kunstnerens fortolkning af solsystemet synes at hente himmelrummet ind i skolen. Snakkende elever sidder i klynger på det store trappeløb, der munder ud i Videncenteret i førstesals højde. Her sidder andre elever i futuristiske stole og læser eller arbejder på deres computere.

Akustikken gør, at der trods al aktiviteten aldrig er larm i de store, åbne rum. Foto: Poul Ib Henriksen Akustikken gør, at der trods al aktiviteten aldrig er larm i de store, åbne rum. Foto: Poul Ib Henriksen

Rumlighed, akustik og lys

Når de visuelle indtryk og samspillet mellem varme træflader, de specialfremstillede lysegule mursten og store glasfacader har aflejret sig, indfinder det lydlige indtryk sig. Man kan høre aktivitet, snak og latter fra både voksne og unge, men lyden er afdæmpet og generer ikke. Alt i alt hersker en livfuld, men rolig atmosfære.

Skolens rektor, Jørgen Kühl, formulerer det således: "Der er tre ingredienser i denne bygning, som bidrager til at gøre den til et fremragende læringsmiljø. Det er lyset, akustikken og rummets størrelse. Der er plads til at færdes og til at være sig selv, til at arbejde i store som små grupper. Akustikken gør, at der aldrig er larm. Lyset gør, at det er svært at blive deprimeret".

Den sociale arv bliver brudt

Det er også svært at blive deprimeret over de resultater, A.P. Møller Skolen har opnået, siden de første hold elever blev budt velkommen i september 2008. Skolen tilbyder undervisning fra 7. klassetrin op til 3. g for det danske mindretal i Slesvig, og på fem år har 70 procent af skolens egne elever opnået en studentereksamen. "Endvidere søger langt flere elever ind på gymnasiet, end man oprindeligt havde forestillet sig", siger Jørgen Kühl. "Forventningen var en årgangsstørrelse på mellem 65 og 75 elever, men den mindste årgang har været på 78. Det nuværende 1. g-niveau tæller over hundrede, og det kommer næste års 1. g-niveau også til".

Skolen tilbyder undervisning fra 7. klassetrin op til 3. g, og på fem år har 70 procent af skolens elever opnået en studentereksamen. Foto: Poul Ib Henriksen Skolen tilbyder undervisning fra 7. klassetrin op til 3. g, og på fem år har 70 procent af skolens elever opnået en studentereksamen. Foto: Poul Ib Henriksen

De resultater er så meget desto mere bemærkelsesværdige, fordi en høj andel af eleverne kommer fra ikke-boglige hjem. "Vi kan se, at den sociale arv bliver brudt", siger rektor, der tilskriver succesen det unikke samspil mellem arkitektur og læring. Det er lykkedes C.F. Møllers tegnestue at skabe nogle rammer, som ganske enkelt stimulerer læring. Eleverne får lyst til en studenterhue og til at yde den indsats, der skal til.

Det store åbne rum og klasselokalerne fungerer som forbundne kar, hvor undervisning kan foregå begge steder samtidig. Den gode akustik betyder, at mange aktiviteter kan ske på samme tid uden at gribe forstyrrende ind i hinanden. "Vi har foretaget en række simple greb, som i sig selv hjælper på det akustiske", siger Julian Weyer, partner i C.F. Møllers tegnestue. Sammen med partner og arkitekt Mads Møller havde han ansvaret for at gennemføre projektet. "For eksempel er det store tag skråtstillet. Ydermere har vi arbejdet med akustisk regulering overalt i bygningen. Rum i undervisningssammenhæng er uanvendelige, hvis akustikken er dårlig. Hvis den er god, kan man alt".

Med kærlighed til brugerne

A.P. Møller Skolen i Slesvig skal leve op til krav fra både det danske skolesystem og det slesvig-holstenske skolesystem. Det betyder, at der i skolens arkitektur er taget højde for begge systemer, og bygningen er formet som en hybrid mellem de to.

"Skolen har det danske fleksible, multianvendelige rum med mulighed for personlig læring kombineret med en mere traditionel tysk klasseværelsestruktur. Det var en fantastisk spændende chance for at skabe et bygningsværk, der rummer det bedste fra begge verdener", siger Julian Weyer. Selv om der er klasseværelser, er der ingen lukkede korridorer som på traditionelle skoler. Via en balkon vender alle klasser ud mod det store fællesrum med Videncenteret, og dermed er viden bogstavelig talt i centrum. Rundt om dørene til klasseværelserne er glas.

Arkitekterne har ønsket at skabe rammer, der går ud over, hvad man normalt forestiller sig, at en skole kan være. Foto: Kessler & Krämer Arkitekterne har ønsket at skabe rammer, der går ud over, hvad man normalt forestiller sig, at en skole kan være. Foto: Kessler & Krämer

"Læring foregår ikke bag lukkede døre, selv om dørene er lukkede. Man kan kigge ind og kigge ud, hvilket giver en åben læringsatmosfære", siger Jørgen Kühl.

Tegnestuen har i udformningen og indretningen af skolen villet understrege, at her bliver eleverne taget alvorligt. Man har lagt vægt på, at skolen er noget særligt, ikke med henblik på at skabe noget eksklusivt, men for at tilbyde eleverne nogle rammer, der går ud over, hvad man normalt forestiller sig, at en skole kan være.

"Denne tilgang til eleverne ser ud til at gøre en forskel på A.P. Møller Skolen", siger Julian Weyer. "Eleverne er bevidste om, at de er blevet givet noget af kvalitet, og dermed er de bevidste om, at de er blevet givet et ansvar. Man kan straks mærke på et skolebyggeri, når det er lavet med kærlighed til brugerne".

Resultatet er, at eleverne passer godt på deres skole og kvitterer med lyst til at lære. De unge føler et ejerskab af skolen, og der er eksempelvis ikke udøvet hærværk bortset fra en tegning med spritpen på et af skolens toiletter. Aggressions- og irritationsniveauet hos de 560 elever er helt i bund. "Der er en glad luft", som en elev skrev i en dansk stil om sin skole. "Selv drengene, der er ved at være uddannelsessystemets tabere, klarer sig fint", siger Jørgen Kühl. "Vi har en tilnærmelsesvis ligelig kønsfordeling".

Fra alle klasseværelser kan man se den naturskønne grund med de mange udendørsfaciliteter. Foto: Poul Ib Henriksen Fra alle klasseværelser kan man se den naturskønne grund med de mange udendørsfaciliteter. Foto: Poul Ib Henriksen

At åbne sig mod verden

Store glasfacader i klasseværelserne kigger ikke alene ind i det store læringsrum i midten af bygningen, men også ud mod verden. Fra alle klasseværelser kan man se den naturskønne grund med de mange udendørsfaciliteter. Lige så snart vejret tillader det, tager man også arealerne uden for bygningen i brug som læringsrum. Længere ude kan man se byen, Slien og Slesvig Domkirke. Her matcher arkitekturen også til fulde skolens målsætning og vision. "Vi vil være en eksemplarisk dansk mindretalsskole, der både giver de unge forankring i dette danske og europæiske grænseland og et globalt udsyn", siger Jørgen Kühl. "Det væsentlige er, at de unge ikke får skyklapper på. De skal vide, hvem de er, og hvor de kommer fra, men de skal ikke være navlebeskuende".

Et tilløbsstykke

A.P. Møller Skolen er, som Jørgen Kühl formulerer det, af uvurderlig betydning for det danske mindretal og de generationer af unge, der kommer til at gå på skolen. Gaven har også givet merværdi til hele lokalsamfundet. Eksempelvis bliver flere koncerter afholdt i skolens aula og festsal, ikke mindst på grund af den fremragende akustik. Som bygningsværk med det skulpturelle ydre er skolen blevet et tilløbsstykke med over 70.000 besøgende fra arkitekter til pensionister. Mange får lyst til at vende tilbage til skolebænken - eller snarere trappeløbet i aulaen - hvis det kunne ske i så inspirerende rammer.

Redaktionen afsluttet april 2013

Tags

Nybyggeri Skoler Uddannelse