Copenhagen International School

Arkitektur og bæredygtighed understøtter pædagogisk linje på Københavns nyeste skole

En del af det gamle havnebassin er blevet fyldt op for at gøre plads til de 25.000 m2 skolebyggeri i Nordhavnen. Foto: Adam Mørk
De mindstes legeplads ligger i 2. sals højde i sikker afstand fra trafik og vand. Foto: Adam Mørk
Med en øgning i elevtallet fra knap 600 til 930 på seks år havde CIS brug for en større skole. Foto: Adam Mørk
Den nye skole har bl.a. tre sportshaller, som man i fremtiden også vil stille til rådighed for lokalsamfundet. Foto: Adam Mørk
Bæredygtighed spiller en afgørende rolle på skolen, som bl.a. facadens solpaneler afspejler. Foto: Adam Mørk

I det gamle havnemiljø i Københavns Nordhavn er en ny oplevelse at høre den energifyldte lyd af frikvarter og børnestemmer tværs over havnebassinet. Lydkilden tilhører en spritny skole, hvor elever og medarbejdere rykkede ind for blot otte skoledage siden.

Børnestemmerne fra Copenhagen International School, CIS, indgår denne eftermiddag i en broget symfoni, der både fortæller om aktiviteterne i en travl containerhavn og om byggeriet af en ny bydel, hvor boliger, erhverv og metrolinje efterhånden afløser Frihavnens oprindelige aktiviteter.

Solcellepaneler får skolebygningens facade til at spille i et utal af blå og grønne nuancer. Foto: Adam Mørk Solcellepaneler får skolebygningens facade til at spille i et utal af blå og grønne nuancer. Foto: Adam Mørk

Endnu ligger CIS som en forpost og tiltrækker sig opmærksomhed med sine facader i et utal af blå og grønne nuancer. Farvemosaikken stammer fra de mange solcellepaneler, som beklæder størstedelen af bygningen. I sig selv er panelerne nærmest farveløse, men som i en sommerfuglevinge afgør lysets brydning, hvilken farve man oplever.

William, 5. klasse: "Det, jeg bedst kan lide, er arkitekturen og solpanelerne. Det ser flot ud,og det er spændende, at de producerer næsten 50 % af den energi, skolen bruger".

Øget søgning

En øget søgning er en af de vigtigste grunde til, at CIS har bygget en større skole. For seks år siden havde skolen på den gamle adresse i Hellerup knap 600 elever og lange ventelister. I dag er der 930 børn og unge fra i alt 80 lande. Gode og tidssvarende internationale skoler er et aktiv for Storkøbenhavn og byens virksomheder, der konkurrerer med andre lande om at tiltrække internationale medarbejdere med specialiserede kompetencer. For når udenlandske familier skal vælge ny arbejdsgiver og nyt land, er netop skole et væsentligt kriterium, vurderer Brit van Ooijen, formand for skolens bestyrelse.

Også flere og flere danske familier vælger at give deres børn en international skolegang, der kan åbne et globalt studievalg og arbejdsmarked. I dag udgør børn med dansk baggrund således 22 % af skolens elevgrundlag.

Åben planløsning adskilt fra trafik

CIS' hovedindgang befinder sig på 1. sal. Man må derfor spadsere op ad en lille bakke og over en bro for at komme indenfor. Løsningen skiller fodgængere fra cykler og biler og giver samtidig eleverne direkte adgang til skolens udearealer og boldbaner.

I foyeren giver en stor siddetrappe mulighed for at slå sig ned mellem etagerne. Foto: Adam Mørk I foyeren giver en stor siddetrappe mulighed for at slå sig ned mellem etagerne. Foto: Adam Mørk

Indenfor åbner en foyer sig med en kolossal siddetrappe ned til stueplan. De to etager indeholder skolens fællesområder med kantine, bibliotek, tre sportshaller og en teatersal med plads til 350 tilskuere.

Over os rejser fire aldersopdelte undervisningstårne sig. De 3-6-åriges tårn har legeplads på 2. sal i sikker afstand fra trafik og vand. De andre tårne huser 2.-5. klasse i Primary School, 6.-8. klasse i Middle School og 9.-12. klasse i High School. Her slutter skolegangen med et 2-årigt IB-diploma, som svarer til en studentereksamen og giver adgang til universiteter over hele kloden.

Pædagogisk linje for "mobile" unge

CIS' undervisning baserer sig på det såkaldte IB-program, International Baccalaureate. Pædagogikken tager bl.a. højde for de udfordringer, der møder børn og unge, som flytter rundt i verden med deres forældre. "De kommer let til at føle sig rodløse, når de ofte skifter sprog, skole og kammerater. Derfor er det at skabe et community for dem en grundpille i IB", forklarer Brit van Ooijen.

Arkitektur understøtter læring

Med et nybyggeri har det været muligt at skabe løsninger, som understøtter den pædagogiske linje og community-tankegangen. Det er bl.a. baggrunden for de aldersopdelte tårne, men også overskuelige rammer og rumdisponering er tænkt ind, tilføjer skolens rektor Jennifer Weyburn: "Nogle gange har vi brug for små enheder til to-tre elever, som har behov for særlig opmærksomhed. Andre gange er områder til gruppearbejde relevante. Derfor er både møbleringen og ruminddelingen fleksibel".

Store vinduer forsyner eleverne med meget lys, og fleksibel ruminddeling giver plads til f.eks. gruppearbejder. Foto: Adam Mørk Store vinduer forsyner eleverne med meget lys, og fleksibel ruminddeling giver plads til f.eks. gruppearbejder. Foto: Adam Mørk

Liony, 10. klasse: "De store vinduer giver meget lys. Jeg bliver ikke så hurtigt træt som i Stockholmsgade. Jeg har mere energi og synes, at det er lettere at koncentrere sig".

Solpanelerne på skolebygningens facade afspejler en mere gennemgående bevidsthed omkring energioptimering; således spiller bæredygtighed også en afgørende rolle i undervisningen. Jennifer Weyburn fremhæver, at hele skolen fungerer som et laboratorium, så eleverne kan undersøge dens CO2-aftryk: "Bygningen har mange intelligente features, så vi kan aflæse tonsvis af data fra bl.a. solcelleanlægget og varmesystemet. Vi sorterer madaffald i kantinen og ser på genbrug. Med tiden kan vi dyrke grøntsager i væksthuse på taget".

Aktivt naboskab

Selvom skoledagen er ved at være forbi, strømmer elever og deres familier til fællesetagerne. Folk har slået sig ned i lobbyen, biblioteket og kantinen. Andre er på vej mod musiklokaler eller de indendørs boldbaner.

Emily, 7. klasse: "Det bedste er biblioteksområdet. Selvom det er meget åbent, er det roligere end på den gamle skole".

Huset skal i fremtiden være mere aktivt efter skoletid som et community center, til glæde for både lokalmiljøet og de internationale familier. Foto: Adam Mørk Huset skal i fremtiden være mere aktivt efter skoletid som et community center, til glæde for både lokalmiljøet og de internationale familier. Foto: Adam Mørk

Det er imidlertid planen at gøre huset endnu mere aktivt efter skoletid. I dag har det været vært for et møde med Københavns kultur- og fritidsforvaltning, fortæller Thomas Nielsen, CIS' informationschef:

"Det er vores ambition at blive et community center. Der er synergi i samarbejdet med naboer og offentlige institutioner på Østerbro. Det kan være et samarbejde med Østerbros biblioteker. Det vil også være berigende for skolen at stille sportshaller og teatersalen til rådighed og give elever og lærere mulighed for at arbejde sammen med lokale teatre. Omvendt vil CIS gerne trække på bydelens fritidsfaciliteter".

Samarbejdet vil betyde, at skolens internationale familier kommer til at føle sig som københavnere, vurderer Brit van Ooijen: "Som expat bliver man let isoleret og færdes i sin egen kultur. Men det er berigende at blive en del af hverdagen i en anden kultur. Det er også vigtigt, at østerbroerne oplever, at skolen ikke lever i sin egen boble, og at vi ikke er en elitær institution".

NB: Siden åbningen i foråret 2017 har Copenhagen International School modtaget en Iconic Award 2017 af Iconic World i kategorien Architecture with distinction. 

Redaktionen afsluttet marts 2017

Tags

Byggeri og restaurering Videnskab