Rigshospitalets nuværende babylance. Foto: RegionH/Rigshospitalet

Rigshospitalets nuværende babylance. Foto: RegionH/Rigshospitalet

Foto: RegionH/Rigshospitalet

Foto: RegionH/Rigshospitalet

I 2023 kan Rigshospitalets Intensive Afdeling for nyfødte og mindre børn rykke ud på fire hjul for at redde de allermindste i en helt ny babylance og en fuld mobil, højteknologisk intensivafdeling.

Hvert år transporteres cirka 150-160 for tidligt fødte eller svært syge nyfødte og mindre børn til Rigshospitalet for at modtage intensiv behandling. Børnene transporteres fra andre hospitaler kort tid efter fødslen eller indlæggelsen, når det står klart, at deres livstruende sygdom kræver højt specialiseret behandling, der ikke kan tilbydes lokalt. Nogle af børnene har livstruende infektioner, som kræver, at der iværksættes intensiv behandling hurtigst muligt. Det er behandling, som Rigshospitalets nuværende babylance ikke kan tilbyde blandt andet på grund af pladsmangel og ældre teknologi. 

Den nye mobile intensivafdeling bliver indrettet med to af de allernyeste mobile transportkuvøser, herunder en såkaldt hjerte-lungemaskine. Derudover bliver den nye babylance indrettet med både et behandlerrum og et forældrerum, så barnets forældre kan være til stede under transporten.

Rigshospitalets Intensive Afdeling for nyfødte og mindre børn råder allerede over én flytransportkuvøse, som blev doneret af A.P. Møller Fonden i 2015. 

Den nye babylance og mobile intensivafdeling forventes at være klar medio 2023.

FAKTA

PROJEKT: Ny babylance samt design og udvikling af transportabel børne-intensivafdeling bestående af to højteknologiske mobile transportkuvøser
ORGANISATION: Rigshospitalet
STED: Rigshospitalet, København
PERIODE: 2022-2023
STØTTE: 7,5 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden