PARTIKELTERAPI

Dansk kræftbehandling tager kæmpe skridt fremad i 2018, når langt flere kræftpatienter kan tilbydes mere skånsom strålebehandling

Et behandlingsrum for den skånsomme partikelterapi, som nu også bliver mulig at give i Danmark. Foto: Varian Medical Systems
En central del i den avancerede teknologi er cyclotronen, som accelererer protoner til strålingen. Foto: Varian Medical Systems
Protonerne sendes til behandlingsrummet via en "beam line", der her inspiceres af en tekniker. Foto: Varian Medical Systems
Anlægget får til huse i et helt nyt center, som skal stå klar i 2018. Foto: Hoffmann A/S
Centeret bygges på Aarhus Universitetshospital (her set fra luften, juni 2015), hvor stærke forskningsmiljøer vil sikre optimal udnyttelse. Foto: Projektafdelingen, DNU
Med det nye anlæg kommer Danmark med i den internationale topelite for behandling af kræftsyge børn og vanskelige kræfttilfælde. Foto: Hoffmann A/S

Partikelterapi er den nyeste og mest skånsomme form for strålebehandling af kræftsygdomme, der findes. Men behandlingen har ikke hidtil kunnet udføres herhjemme, fordi det kostbare udstyr ikke har været til rådighed. I stedet sender sundhedsvæsenet et begrænset antal patienter, der har særlig gavn af denne behandlingsform, til Tyskland eller USA. Det gælder bl.a. børn med kræft.

Fra 2018 behøver danske børn med kræft og andre patienter ikke længere rejse til udlandet for at blive behandlet med partikelterapi. Foto fra animation af behandlingen: Varian Medical Systems Fra 2018 behøver danske børn med kræft og andre patienter ikke længere rejse til udlandet for at blive behandlet med partikelterapi. Foto fra animation af behandlingen: Varian Medical Systems

Et samarbejde mellem staten, Region Midtjylland og A.P. Møller Fonden sikrer imidlertid nu, at der i 2018 står et helt nyt center med alt det nødvendige udstyr klar på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Langt flere patienter end i dag kan dermed modtage partikelterapi.

Protonstråler erstatter røntgenstråler

Op til 20.000 patienter modtager hvert år almindelig strålebehandling. Selvom røntgenstråler med succes helbreder mange kræftformer, kan man i mange tilfælde ikke undgå at bestråle det raske væv eller organer, der befinder sig omkring svulsten. Dermed risikerer patienten alvorlige bivirkninger, og det sætter grænser for, hvor man kan behandle og hvor intensivt.

Partikelterapi sker derimod med en protonstråle, som rammer det syge væv millimeterpræcist, fortæller overlæge og professor Cai Grau fra Aarhus Universitetshospital.

Partikelterapi sker med en protonstråle, som rammer det syge væv millimeterpræcist, så risiko for bivirkninger dermed mindskes. Foto: Varian Medical Systems Partikelterapi sker med en protonstråle, som rammer det syge væv millimeterpræcist, så risiko for bivirkninger dermed mindskes. Foto: Varian Medical Systems

Protonstrålen har nemlig den store fordel, at energien kan justeres, så dosis kun er på sit højeste dér, hvor svulsten befinder sig. Strålen ødelægger dermed kun kræftcellerne og rammer ikke det raske væv eller organer tæt ved svulsten. Dermed mindsker man i væsentlig grad risikoen for alvorlige bivirkninger.

Med det store anlæg, som bliver leveret af Varian Medical Systems fra USA, vil antallet af patienter, der kan få partikelterapi, stige markant - fra under 100 til 1.200 om året.

Børn tilbydes partikelterapi

Når det nye center kommer i drift fra 2018, er en af de mest oplagte patientgrupper for partikelterapi børn, og det er hensigten at tilbyde behandlingen til alle danske børn, som har behov for strålebehandling. Også unge og yngre voksne vil blive prioriteret.

Cai Grau regner med, at centeret skal behandle 200 børn og unge om året: "Når disse patienter er helbredt, har de et langt liv foran sig, og den skånsomme behandling mindsker risikoen for, at de senere i livet udvikler andre kræftformer, som skyldes den strålebehandling, de fik som barn eller ung. Det er derfor, vi i dag sender børn og unge til protonstrålebehandling i USA".

Behandling af andre patientgrupper

Partikelterapi giver også mulighed for at helbrede kræftpatienter, som man ikke kan behandle med almindelig strålebehandling. Blandt andet er partikelterapi særligt velegnet til behandling af svulster, der ligger tæt på vitale organer, som ikke må udsættes for stråling. Det gælder blandt andet ved hjernen, omkring rygmarv, øjne og i svælget.

Med omkring 1.200 patienter årligt vil de dokumenterede behandlinger også danne grundlag for vigtig forskning. Foto af arbejdsstation: Varian Medical Systems Med omkring 1.200 patienter årligt vil de dokumenterede behandlinger også danne grundlag for vigtig forskning. Foto af arbejdsstation: Varian Medical Systems

"Nogle gange kan vi ikke behandle patienter med almindelig strålebehandling, fordi det ville kunne føre til livstruende bivirkninger som lammelse, hjerteproblemer eller nyresvigt. I de situationer kan man ofte bruge partikelterapi", uddyber Cai Grau.

Ny forskning gør Danmark til foregangsland

Danmark bliver et foregangsland inden for forskning i partikelterapi. "Ud over børn og de yngre voksne får vi nemlig mulighed for at afprøve og dokumentere behandlingen i de mange andre situationer, hvor vi forventer færre bivirkninger. Med plads til omkring 1.200 patienter årligt får vi mulighed for at behandle omkring 1.000 patienter af denne type", siger Cai Grau. Derfor bliver det et vigtigt forskningsområde at dokumentere virkningen af behandlingen med partikelterapi i forhold til, hvordan resultatet ville have været med røntgenstråler.

Skal behandle patienter fra hele landet

Med finansloven for 2014 gav Folketinget grønt lys for at oprette Dansk Center for Partikelterapi. Den samlede pris forventes at blive omkring 800 mio. kr. A.P. Møller Fonden bidrager med 250 mio. kr. til indkøb og ibrugtagning af protonacceleratoren. Staten har afsat 275 mio. kr., og Region Midtjylland finansierer det resterende beløb.

Centeret skal behandle patienter fra hele landet i tæt samarbejde med de øvrige universitetshospitaler. Foto: Hoffmann A/S Centeret skal behandle patienter fra hele landet i tæt samarbejde med de øvrige universitetshospitaler. Foto: Hoffmann A/S

Formanden for Region Midtjylland, Bent Hansen (S), er ikke i tvivl om centerets kommende betydning for kræftbehandlingen og forskningen i Danmark: "Det kan slet ikke overvurderes, at man på dette område kommer i den internationale topelite med hensyn til at behandle kræftsyge børn og vanskelige kræfttilfælde hos andre patientgrupper. Det giver nogle faglige udviklingsmuligheder og danner baggrund for, at Danmark kan få en stærk international position i forhold til at tiltrække de dygtigste specialister".

Centeret skal behandle patienter fra hele landet. "Udvælgelsen kommer til at foregå i tæt samarbejde med de øvrige universitetshospitaler. Et stærkt fagligt panel kommer til at vurdere, hvilken behandling patienten skal modtage i deres nærområde og hvilken del af behandlingen, der skal foregå i partikelterapicenteret" uddyber Bent Hansen.

Region Midtjylland og Aarhus Universitet fik støtte til oprettelsen af centret efter en international ekspertkomité under Sundhedsministeriet havde konkluderet, at Aarhus var det bedste sted i Danmark at placere centret. De stærke forskningsmiljøer fra naturvidenskab og lægevidenskab giver tilsammen en unik ramme for at udvikle og maksimere udnyttelsen af det avancerede apparatur.

Redaktionen afsluttet september 2015

Tags

Lægevidenskab Naturvidenskab Sundhed Teknisk udstyr Universiteter