Frederiksberg Gymnasium på højskole

Højskoleophold i starten af gymnasietiden skal bringe eleverne tættere sammen. Foto: Frederiksberg Gymnasium
Gennem aktiviteter danner eleverne bånd på tværs af køn og etnicitet. Foto: Frederiksberg Gymnasium
På Roskilde Festival Højskole har eleverne arbejdet med musik. Foto: Frederiksberg Gymnasium
En fælles forståelse af medborgerskab er et vigtigt formål i projektet. Foto: Frederiksberg Gymnasium

På Frederiksberg Gymnasium er alle 1. g-klasser afsted på obligatoriske højskoleophold i starten af skoleforløbet. Afsættet er det treårige projekt ”Kompetent medborgerskab”, som gymnasiet gennemfører med støtte fra A.P. Møller Fonden. Formålet er at styrke integrationen af det flertal af eleverne, som har anden etnisk baggrund end dansk, og skabe et gymnasium, som er attraktivt for alle elever uanset etnisk baggrund og dermed mindske frafald og styrke fagligheden.

Gymnasiet samarbejder med otte forskellige højskoler, eksempelvis Rødding, Vallekilde og Roskilde Festival Højskole. Hver højskole tager imod én gymnasieklasse. Under opholdet gennemfører eleverne et forløb, der er skræddersyet til at sikre stærke, forpligtende fællesskaber og en fælles forståelse af medborgerskab.

Det første højskoleophold varer næsten en fuld skoleuge og ligger straks efter starten på grundforløbet. Anden gang, eleverne er på højskole, er i november, hvor eleverne netop er startet i en ny klasse – dén studieretningsklasse, de skal gå i resten af gymnasietiden.

Parallelt med højskoleopholdene har gymnasiet introduceret en række aktiviteter i hverdagen, der skal styrke elevernes tryghed ved deres lærere og oplevelse af at indgå i et fællesskab med elever, der har en anden etnisk baggrund end deres egen. Af aktiviteter kan blandt andet nævnes fællesspisninger for både elever og lærere, fælles rulleskøjteløb, debatklub, brætspil og mange typer sport.

Tags

Kunst og kultur