De nyoversatte sagaer er illustreret med tegninger. T.v. et håndskrift med tekst og reparation (Reykir-bogen), t.h. en gotlandsk billedsten. Tegning: Karin Birgitte Lund

Håndskriftet Reykir-bogen fra ca. 1300. Foto: Suzanne Reitz (AM 468 4to, Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet)

I den nye udgave er sagaerne formidlet i et nutidigt og mundret dansk. Tegninger fra Sagaen om Tord Trætte (t.v.) og Forbundsfællernes saga (t.h.): Karin Birgitte Lund

Specialord om bl.a. skibstyper er bibeholdt og ledsaget af illustrationer. Her Gokstadskibet, en karve. Tegning: Søren Nielsen, Vikingeskibsmuseet

Sagaerne handler om genkendelige temaer som kærlighed, ære og magt – og naturligvis sørejser, som i Sagaen om Gunnar Kildegnubsfjols. Tegning: Karin Birgitte Lund

De islandske sagaer

For første gang kan alle islændingesagaerne læses på dansk. Sagaerne foregår fra år 930 til 1030, men er først nedskrevet på islandsk af munke og skrivekyndige i løbet af 1200- og 1300-tallet.

Historierne baserer sig i et vist omfang på en mundtlig fortælletradition, men sagaerne er i sig selv litterære værker, uden at man dog kender forfatternes navne. De originale håndskrifter er gået tabt, så sagaerne har nået os via afskrifter, der er kopieret i løbet af senmiddelalderen eller senere. Det gælder bl.a. de håndskrifter, som den islandsk-danske professor Árni Magnússon omkring år 1700 havde samlet ind og bragte til Danmark. Hans håndskriftsamling, der består af flere tusinde eksemplarer, er i dag UNESCO-verdensarv.

Den første islændingesaga udkom på dansk i 1728. I løbet af 1800-tallet tog udgivelserne fart. De var i reglen oversat af sprogforskere, men også salmedigteren N.F.S. Grundtvig har bearbejdet nogle af dem. En af de legendariske udgaver kom i 1930-31, hvor bl.a. Johannes V. Jensen, Tom Kristensen og Thøger Larsen bidrog. Men blot en lille gruppe fortællinger har været tilgængelige på dansk.

De tidligere oversættelser er præget af gammeldags sprog, som kan være svært at forstå. Målet med den nye udgave har været at formidle sagaerne i et nutidigt og mundret dansk uden at skjule, at de er fra en fjern fortid. Parallelt med den danske udgave udkom alle sagaerne også på svensk og norsk.

FAKTA

PROJEKT: Komplet oversættelse af islændingesagaer og totter, samt lancering i Reykjavik i 2014
UDGIVER: Saga Forlag v/ direktør Johann Sigurdsson, Reykjavik
ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Lektor og ph.d. Annette Lassen, Københavns Universitet
PERIODE: 2008-2014
OMFANG: 2.500 sider: 40 sagaer og 49 totter, i alt fem bind
STØTTE: 1,381 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: En række fonde har ydet støtte til illustrationer af Karin Birgitte Lund
SE MERE: Sagaforlag