Trap Danmark

Det ambitiøse værk Trap Danmark fortæller sagligt, fagligt og levende om Danmark og snart Grønland og Færøerne

I det nye Trap Danmark er der lagt vægt på naturbeskyttelse, mens tidligere udgaver så naturen mere som råstofressource. Her det vigtige fuglereservat Tipperne ved Ringkøbing Fjord. Foto: Angelina Owino / Trap Danmark

På Niels Ebbesens Vej på Frederiksberg blev arkæologer i 1991 mødt af et uhyggeligt syn, da de fandt en pestkirkegård i forbindelse med udvidelsen af gadens skole. Kirkegården stammede fra pestudbruddet i København i 1711-12, hvor man etablerede pestkirkegårde uden for voldene: "… kisterne lå to eller tre ved siden af hinanden, gerne stablet i to lag og flere steder endog i hele tre lag ovenpå hinanden. Det var tydeligvis kaotiske tilstande, der herskede under pestepidemien".

98 kommuner i 33 luksusbind
Dette står at læse i Bind 29 om kommunerne Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Frederiksberg i den nyeste og sjette udgave af Trap Danmark. Værket findes i to udgaver: En pragtudgave, hvor Danmarks 98 kommuner er samlet i 33 luksusbind med tilhørende topografisk atlas, og en brugsudgave, hvor kommunerne har hver sit bløde bind med kommunekort bagerst. I dag kan man købe bindene enkeltvis modsat tidligere, hvor man skulle abonnere. 

I 2019 blev nye bøger for 19 kommuner lanceret. Foto: Keld Navntoft
Værket fortæller levende om landets historie. Foto fra Skt. Clemens Bro i Aarhus, 1898: Peter Elfelt / Nationalmuseet
Man kan bl.a. læse om skeletter, der lå i lag på pestkirkegården på Frederiksberg. Foto fra udgravning 1991: Københavns Museum
Samtiden skildres bl.a. gennem madkultur. Foto fra Bazar Vest: Angelina Owino / Trap Danmark
Også naturens store variation kommer frem i værket. Foto fra Nordby Bakker: Mads Krabbe / Trap Danmark
Et bredt kulturbegreb bringer læseren vidt omkring. Foto af Sneglehuset i Thyborøn: Angelina Owino / Trap Danmark
I Frederikssund Kommune køres der f.eks. speedway i Slangerup. Foto: Nana Reimers / Trap Danmark
Lyngby-Taarbæks borgmester, Sofia Osmani, talte, da et bind om kommunen udkom i 2019. Foto: Keld Navntoft

Første bind af den nye udgave udkom i 2015, og når sidste bind udkommer i 2021, vil hele Danmark være udførligt beskrevet. Desuden ligger der en søgbar, reklamefri udgave af Trap Danmark på nettet, der lettere kan bruges som opslagsværk.

Steder betyder utroligt meget for os
Som beretningen om den frederiksbergske pestkirkegård lader ane, giver Trap Danmark læseren indsigt i konkrete steder. Værket byder på fagligt funderet viden og levende fortællinger om natur og landskab, historie, kultur samt samfundsforhold og erhvervsliv overalt i landet. "Steder betyder utrolig meget for os. Vi lever i et fantastisk land med en kæmpe variation", siger chefredaktør og administrerende direktør for Trap Danmark, dr.agro. Niels Elers Koch.

I brugsudgaven har kommunerne hver sit bløde bind. Forsidefoto af Trap Danmark: Ringkøbing-Skjern Kommune: Angelina Owino / Trap Danmark I brugsudgaven har kommunerne hver sit bløde bind. Forsidefoto af Trap Danmark: Ringkøbing-Skjern Kommune: Angelina Owino / Trap Danmark

Værket er henvendt til alle danskere, der vil kende mere til, hvor de er født, hvor de bor eller har sommerhus, eller som vil sætte sig ind i de steder, de skal besøge i ferier eller på udflugter. Nu står værket til at blive udvidet med to bind om Færøerne og Grønland.

Det store projekt med ca. 35 medarbejdere og op mod tusind faglige eksperter og konsulenter er blandt andet realiseret med flere donationer fra A.P. Møller Fonden på samlet 49 mio. kr.

En historisk ressourceopgørelse
Trap Danmark udkom første gang mellem 1858-60 med den lidet mundrette titel Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark. Men værket blev hurtigt opkaldt efter ophavsmanden, Jens Peter Trap, der var Kong Frederik VII’s kabinetssekretær. I datiden var det en såkaldt ressourceopgørelse med beskrivelser af landets forsvarsværker, kirker, herregårde, landbrug, kultur, historie blandt meget andet.

I den 160 år gamle 1. udgave af Trap Danmark finder man bl.a. tegninger af Fredericia Forsvarsværk. Foto: Trap Danmark I den 160 år gamle 1. udgave af Trap Danmark finder man bl.a. tegninger af Fredericia Forsvarsværk. Foto: Trap Danmark

Den traditionsrige udgivelse, der ikke har sit sidestykke andre steder i verden, er udkommet i fem udgaver og har haft sin faste plads på reolerne hos fagfolk og forskere og hos almindelige danskere, der vil kende mere til deres levested og land. Historiker, professor emerita Bente Rosenbeck er en af de mange, der har brugt Trap Danmark professionelt og privat, siden hun startede på historieuddannelsen i slutningen af 1960’erne. Da hun for nylig skulle skrive nekrolog over en dansk kollega født på Mors, var det naturligt for hende at hente oplysninger om kollegaens fødeby i Trap Danmark. Opslagsværket er også en pålidelig rejsefører, når man skal på udflugt, betoner hun: "Fordelen er, at man kan lære om både natur og kultur. Udgivelserne har tyngde og er faktuelle og korrekte".

Et andet natur- og kultursyn
Sidste udgave af Trap Danmark udkom i perioden 1953-1972, før Danmark blev medlem af EU, længe inden Strukturreformen og nedlæggelsen af amterne, og før befolkningstilvæksten og indvandringen. Som Niels Elers Koch siger, har Danmark ændret sig meget de sidste 50 år, og en tidssvarende udgave af den unikke udgivelse har stået højt på ønskelisten hos mange forskere og andre interesserede læsere.

Addit Hede i Midtjylland er hjemsted for sjældne sommerfugle- og guldsmedearter. Foto: Mads Krabbe / Trap Danmark Addit Hede i Midtjylland er hjemsted for sjældne sommerfugle- og guldsmedearter. Foto: Mads Krabbe / Trap Danmark

Forandringerne siden 1972 afspejler sig blandt andet i et nyt natursyn: "Hvor man i tidligere udgaver anså naturen for at være en råstofressource, har vi i den nye udgave gjort mere ud af naturbeskyttelse og naturværdier. Vi har skrevet om sjældne arter, for eksempel skimmelflagermusen, som Frederiksberg Kommune har artsansvar for og derfor skal yde en særlig indsats for", fortæller chefredaktøren. Kultur bliver i sjette udgave opfattet meget bredere, fremhæver han. Således rummer den nye udgave beskrivelser af stedlige dialekter og madkultur, lokale forfattere og kunst i det offentlige rum. Til gengæld har man skåret ned på indhold om landbruget og landbrugsstatistik og på beskrivelser af kirker og herregårde, for de ikke har helt samme betydning i dag, som Niels Elers Koch formulerer det.

I pragtudgaven består værket af 33 luksusbind med tilhørende topografisk atlas. Foto: Trap Danmark

Den nye udgave tager udgangspunkt i kommuner og ikke sogne og tegner et øjebliksbillede af Danmark i begyndelsen af det 21. århundrede. Man har lagt vægt på, at bøgerne er indbydende med velskrevne indlæg og et rigt udvalg af billeder og illustrationer, og de metoder, man har anvendt til beskrivelsen af landet, er udførligt dokumenteret for eftertiden, fortæller Niels Elers Koch. Den digitale udgave vil løbende kunne opdateres.

Hele Rigsfællesskabet
Mens Færøerne har været beskrevet i alle tidligere udgaver af Trap Danmark, kom Grønland først med i femte udgave, men siden da er der kommet meget viden til, ikke mindst om geologi, natur og klima. Alt det vil afspejle sig i de nye bind om Grønland og Færøerne.

Nye bind om Grønland og Færøerne (billedet) er forankret i lokale redaktioner. Foto: Colourbox.dk / Mariusz Prusaczyk Nye bind om Grønland og Færøerne (billedet) er forankret i lokale redaktioner. Foto: Colourbox.dk / Mariusz Prusaczyk

"Vi har lagt vægt på lokale redaktioner for begge bind, så projekterne er forankret på stedet med lokale fagfolk", understreger Niels Elers Koch. Værkerne vil få samme grundlæggende struktur, men være tilpasset de særlige forhold, der gælder i de pågældende lande. Mens man i de danske bind bruger de historiske perioder fra Reformationen og frem til Strukturreformen, ser man på Grønlands historie med helt andre briller. Her bliver missionær Hans Egedes ankomst i 1721 den begivenhed, der påvirkede hele Grønland.

Til glæde for alle borgere i Rigsfællesskabet vil bindet om Færøerne udkomme på færøsk og dansk, ligesom bindet om Grønland vil udkomme på både grønlandsk og dansk.

Redaktionen afsluttet maj 2020

Tags

Kunst og kultur