Enkehusets vestfløj

Restaureringen af Enkehusets vestfløj vil skabe autentiske rammer for Brødremenighedens Museum

Enkehusets vestfløj skal renoveres til museumsbrug. Foto: LINJEN - Carsten Kronborg Hald Olesen og Mia Rahbek Andersen
Enkehuset. Foto: LINJEN - Carsten Kronborg Hald Olesen og Mia Rahbek Andersen
Christiansfeld Foto: Museum Kolding

I 1773 grundlagde Brødremenigheden Christiansfeld. Byen blev optaget på UNESCO’s verdensarvsliste i 2015 som vidnesbyrd om dens enestående kulturelle traditioner og imponerende arkitektur, og har siden da oplevet et stærkt stigende besøgstal.

Enkehuset er et af Brødremenighedens tre historiske korhuse. Husets blev opført i slutningen af 1700-tallet som bosted for menighedens enker, samtidig med at de kunne blive plejet af søstrene fra nabohuset Søstrehuset. I dag fremstår Enkehusets vestfløj med en meget høj grad af autenticitet, som det er vigtigt at bevare. Eksempelvis er mange af husets overflader bevaret i original stand. Vestfløjen har de senere år rummet store dele af Brødremenighedens Museums omfattende samling af historiske genstande, som har været opbevaret uden adgang for offentligheden.

Restaureringen af bygningen vil skabe autentiske rammer for museet, og give byens mange besøgende mulighed for at stifte bekendtskab med Brødremenighedens historie. Enkehusets historiske overflader og bygningsdele skal i videst muligt omfang bevares, samtidig med at restaureringen sikrer nutidens tekniske krav i huset.

I 2012 bevilgede A.P. Møller Fonden 38 mio. kr. til en omfattende renovering af Søstrehuset og i 2018 4,3 mio. kr. til renovering af Brødremenighedens kirkegård Gudsager i Christiansfeld.

Tags

Kunst og kultur