Søstrehuset Christiansfeld

Søstrehuset blev i perioden 2012-2014 gennemrenoveret. Her den enorme sove- og samlingssale, som nu kan bruges til kulturarrangementer og konferencer. Foto: Jens Lindhe
Døre og paneler er malet i de originale nuancer afdækket via farvearkæologiske forundersøgelser. Foto: Jens Lindhe
Fra etage til etage vandrer man gennem stilhistoriske skift, bl.a. i husets trappegelændre - her før og efter renovering. Foto: Jens Lindhe
Alt er intakt i den store korsal med de lange, hvide træbænke. Foto: Jens Lindhe
Som nyt kulturcentrum danner Søstrehuset igen rammen om levende aktiviteter i Christiansfeld. Foto: Jens Lindhe

I Christiansfeld ligger det 4.000 m2 store Søstrehuset fra 1776. Med en omfattende restaurering møntet på bevarelse og egnethed som kulturhus er Søstrehuset nu omdannet til kulturcentrum for byen og omegn.

Historisk var køn udslagsgivende for, hvor i Christiansfeld man havde sin bopæl og daglige gang. Således blev Søstrehuset bygget til byens ugifte søste, få år efter Christiansfelds anlæggelse som hjemsted for den reformatoriske Brødremenighed. Selvom den opdelte beboelsesstruktur i dag er ophørt, bærer bygningen stadig præg af dets tidligere brug, for eksempel den intakte korsal og de lange midterkorridorer. Med husets nye rolle som kulturcentrum, har det dog være nødvendigt med en opgradering af køkken- og toiletfaciliter, opgradering af sikkerhed og tilgængelighed samt indvendig renovering af gulve, døre, vægflader og vinduer.

Søstrehuset rummer i dag Kolding Kommunes musikskole, lokalarkivet, Christiansfeld Turistkontor og Brødremenighedens museum og arkiv.

Tags

Byggeri og restaurering Grænselandet Kunst og kultur