Den Ostenfeldtske Stiftelse. Foto: Foto: Jørgen Bausager

Den Ostenfeldtske Stiftelse har undergået to års omfattende renovering. Foto: Jørgen Bausager

De 12 lejligheder er istandsat indvendigt med bl.a nye gulve. Foto: Jørgen Bausager

Køkkenerne har fået indlagt varmt vand og er udstyret med moderne skuffeelementer. Foto: Jørgen Bausager

Fællesarealerne på de tre etager er også blevet restaureret, så udtrykket harmonerer med husets historie. Foto: Janni Tara Skjoldborg (tv.), Jørgen Bausager (th.)

Et mindre sidehus er ligesom hovedbygningen blevet hvidkalket. Foto: Jørgen Bausager

Indvendigt er farvevalg til træværk mv. truffet på baggrund af bygningshistoriske undersøgelser. Foto: Janni Tara Skjoldborg (tv.), Jørgen Bausager (th.)

Den Ostenfeldtske Stiftelse

Få hundrede meter fra de travle handelsgader og cafélivet i Næstved åbner sig en fredelig oase. Midt i en park med klippede hække, store træer og bede med klosterurter rejser sig en karakterfuld klassicistisk bygning i to etager med rødt tegltag.

Malermester Christian Ostenfeldt, der oprettede stiftelsen i 1802, ønskede med sin store donation at give “agtværdige enker efter embedsmænd et behageligt liv”. Enkerne havde dengang fri bolig, ligesom de fik brændsel, medicinhjælp og et underholdsbidrag. Også i dag bor der udelukkende kvinder i lejlighederne. For at komme i betragtning som lejer skal man være enlig og over 50 år, men til forskel fra dengang betaler man nu en forbrugsafgift.
I 2013 var bygningen stærkt nedslidt. Med støtte fra A.P. Møller Fonden på 10 millioner kroner blev huset renoveret og opdateret, således at alle 12 lejligheder kunne lejes ud igen fra 2016.

Den sociale tanke bag stiftelsen er videreført med fællesfunktioner, ligesom huslejen er på et absolut minimum.

FAKTA

PROJEKT: Renovering og opdatering af bygning
STED: Den Ostenfeldtske Stiftelse, Næstved
PERIODE: 2014-2016
BYGHERRE: Bestyrelsen for Den Ostenfeldtske Stiftelse
ARKITEKT: Sperling Arkitektfirma
RÅDGIVENDE INGENIØR: Juul og Kildemark
STØTTE: 10,6 mio. kr.
ANDRE STEDER: Siden 1964 støtte til: Brødrene Soldenfeldts Stiftelse (København), Den Clementske Stiftelse (Bredsted, Sydslesvig), Stiftelsen Kong Frederik Den Ottendes Minde (København), Prinsesse Maries Hjem (Christianshavn) og Sømandsstiftelsen Bombebøssen (Christianshavn)
SE MERE: Den Ostenfeldtske Stiftelse og Slots- og Kulturstyrelsen