Stege Mølleport

Mølleporten i Stege står foran en gennemgribende restaurering, der sikrer det nationale klenodie for eftertiden

Nede fra voldgraven fornemmer man tydeligt, at Mølleporten blev bygget som en del af Steges befæstning. Foto: Lykke + Nielsen Arkitekter

På byvolden i Stege står en af Danmarks blot to bevarede middelalderlige byporte. Vores historiske byporte blev nemlig revet ned i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet for at give plads til byernes øgede færdsel og trafik. "Det var der også forslag om i Stege, men nogle driftige mønboer syntes dengang ikke, det var en god idé. Derfor står dette unikke tårn tilbage", fortæller museumsinspektør ved Møns Museum, middelalderarkæolog Nanna Holm. Møns Museum er en del af Museum Sydøstdanmark. Mølleporten blev fredet i 1918.

Den imponerende bygning har både været toldsted og fængsel. Foto: Colourbox
En trampe, en blanding af en rampe og en trappe, skal nu skabe luft omkring porten. Tegning: Lykke + Nielsen Arkitekter
En lav bygning nedrives, så gavlen på et fredet pakhus ved porten blotlægges. Foto: Lykke + Nielsen Arkitekter
Når fundamentet graves fri, får tårnet sin oprindelige højde igen. Foto: Museum Sydøstdanmark
Porten ligger op ad handelsgården Empiregården, der huser Møns Museum. Foto: Colourbox
Porten blev fredet i 1918. Her er den i 1894. Foto: Museum Sydøstdanmark

Står man i bunden af voldgraven omkring Stege og kigger op ad den stejle skråning på den gamle byport, bliver man glad for fortidens fremsyn. Mølleporten er en imponerende bygning med karakteristiske bånd af lyse kalksten i de røde munkesten, og bygværket og placeringen på selve byvolden betyder, at man ikke et øjeblik er i tvivl om, at det massive tårn var en del af byens befæstning.

Murværket er meget slidt med forvitrede kalksten og manglende mørtel. Foto: Lykke + Nielsen Arkitekter Murværket er meget slidt med forvitrede kalksten og manglende mørtel. Foto: Lykke + Nielsen Arkitekter

Mølleporten ser dog træt ud efter mange års tro tjeneste som byens vogter og vartegn. Kommer man tæt på, ser man forvitrede kalksten, manglende mørtel, slidt murværk og endog meget slidte sten i de nederste skifter. Et gennemgribende restaureringsprojekt vil råde bod på alt dette og samtidig skabe luft omkring Mølleporten og åbne tårnet for offentligheden. Projektet er muliggjort ved en donation fra A.P. Møller Fonden.

Gør porten høj
Mølleporten i Stege har haft flere funktioner gennem sin lange historie. Den har været en effektiv del af Steges forsvarsanlæg og stod sin prøve i 1510, hvor et angreb på porten fra lübeckerne blev slået tilbage. Den har været toldsted og fængsel, og i tilfælde af epidemier og sygdom har man her kontrolleret, hvem der kom ind og ud af byen. Mølleporten blev formentlig opført omkring 1430, da Stege by blev befæstet med voldgrav, bymur og porttårne, fortæller arkitekt Bent Lykke fra arkitektfirmaet Lykke + Nielsen Arkitekter, der er rådgiver for restaureringsprojektet.

Kort over Stege fra Resens Atlas, 1676. Mølleporten ses øverst til højre. Foto: Museum Sydøstdanmark Kort over Stege fra Resens Atlas, 1676. Mølleporten ses øverst til højre. Foto: Museum Sydøstdanmark

Siden dengang er jordlaget omkring tårnet vokset med knap en meter og dækker granitfundamentet af syldsten og de nederste mursten. Som en del af restaureringsprojektet vil man 'gøre porten høj' igen, som Bent Lykke formulerer det, og fjerne jordlaget i et område omkring Mølleporten.

"Vi har lavet prøvegravninger hele vejen rundt om porten og set, at der ligger fine pigsten og står flotte fundamentsten. Dem vil vi have frem igen, så vi kan se, hvordan tårnet oprindeligt har set ud", siger Nanna Holm. Når projektet er færdigt, vil tårnet fremstå i sin oprindelige fulde højde, der inklusive taget er knap 20 meter.

En rig middelalderby
Som et led i restaureringsprojektet vil man skabe en mindre plads omkring Mølleporten med en trampe, altså en blanding af en rampe og en trappe, der med en blød hældning leder folk fra byens handelsgade ned til den historiske bygning. Porten ligger op ad handelsgården Empiregården, der huser Møns Museum, og overfor ligger et fredet pakhus. Gavlen på denne bygning bliver blotlagt, for planen er at rive en mindre bygning foran den ned.

"Stege er en af Danmarks rigeste middelalderbyer på grund af sin handel og sine markeder, og den historie vil pakhuset være med til at sætte fokus på", siger Nanna Holm. Al handel skulle i datiden foregå inde i byen, og alle varer blev fortoldet, når bønder og handlende skulle ind og ud af byen. "Alt det, Danmark er bygget af, er finansieret igennem fortoldning igennem datidens byporte over hele landet. Skatteindtægterne her har gjort, at kongeslotte kunne bygges, og krige kunne udkæmpes", siger hun.

Når man kommer ind til Stege i dag ad denne vej, er det præcis det samme som for 600 år siden.
Nanna Holm, museumsinspektør, Møns Museum
Trafik til byen går uden om porten over en dæmning, der nu skal gøres så smal som muligt. Foto: Lykke + Nielsen Arkitekter Trafik til byen går uden om porten over en dæmning, der nu skal gøres så smal som muligt. Foto: Lykke + Nielsen Arkitekter

Mølleporten er et trafikalt knudepunkt i Stege, hvor trafikken ind og ud af byen går over en dæmning på voldgraven rundt om porten. Konturerne af den smalle dæmning vil blive trukket skarpere op som et led i restaureringsprojektet. "Den skal være så smal som muligt, så man oplever, at en stor skare ikke bare kunne storme porten. Man skal fornemme, hvordan hestevogne og oksekærrer blev sluset ind for at komme igennem porten", siger Bent Lykke.

Foruden Mølleportens vigtige rolle i Steges middelalderhistorie er den også byens stolthed og en velbesøgt turistattraktion. Den stedse mere populære vandringsrute, Camønoen, der hvert år tiltrækker tusinder af turister fra hele landet, starter ved Mølleporten. Adgangen til mange andre af Møns turistmål starter også ofte med at køre forbi den historiske byport.

Middelalderhotspots
Al trafik ud af Stege blev ledt uden om tårnet fra 1902, mens trafik ind til byen stadig skete gennem porten. Først i 1988 blev porten lukket for al gennemkørende trafik. Tårnet har, siden der blev restaureret sidste gang for 100 år siden, været lukket for offentligheden, og kun duerne har boltret sig oppe under tagkonstruktionen.

Efter restaureringen åbnes tårnet for besøgende, med adgang via en udvendig trappe. Tegning: Lykke + Nielsen Arkitekter Efter restaureringen åbnes tårnet for besøgende, med adgang via en udvendig trappe. Tegning: Lykke + Nielsen Arkitekter

Nu vil man åbne tårnet op, så besøgende kan se det indefra. En udstilling vil fortælle om byen, og øverst oppe vil man kunne kigge ud over Stege og det omkringliggende landskab: "Det fantastiske ved Stege er, at der aldrig er kommet højt byggeri. Middelalderbyen er på mange måder bevaret, og når man kommer op i den højde, har man et fuldstændigt udsyn over hele byen", siger Nanna Holm. Udstillingen vil formidle de historier, der er knyttet til byens mange middelalderhotspots. Der vil være adgang til tårnet fra en udvendig trappe op til den eksisterende dør, der i sin tid førte ud til vægtergangen på bymuren.

"Det er helt unikt, at vi i Danmark har et så velbevaret stykke af 1400-tallet. Når man kommer ind til Stege i dag ad denne vej, er det præcis det samme som for 600 år siden", slutter Nanna Holm.

Redaktionen afsluttet oktober 2020

Tags

Byggeri og restaurering Kunst og kultur