Nede fra voldgraven fornemmer man tydeligt, at Mølleporten blev bygget som en del af Steges befæstning. Foto: Lykke + Nielsen Arkitekter

Stege Mølleport er en af Danmarks to bevarede middelalderlige byporte, men efter mange år som byens vartegn er mølleporten præget af slid og forfald. Med et gennemgribende restaureringsprojekt vil Mølleporten fortsat kunne bevares som byens stolthed og samtidig blive åbnet for offentligheden med en udstilling om byen.

Som en del af projektet, vil der blive skabt en mindre plads omkring mølleporten med en såkaldt trampe, en blanding af en rampe og en trappe, der skal lede folk fra byens handelsgade ned til den historiske bygning.

Mølleporten er fortsat et trafikalt knudepunkt i Stege, hvor trafikken ind og ud af byen går over en dæmning på voldgraven rundt om porten. Som en del af restaureringen vil konturerne af den smalle dæmning blive trukket skarpere op, så man bedre kan opleve den betydning, porten havde for den middelalderlige trafik.

FAKTA

PROJEKT: Restaurering af mølleport
STED: Stege, Møn
PERIODE: 2020-2022
ARKITEKT: Lykke + Nielsen Arkitekter, Stege
BYGHERRE: Vordingborg Kommune
STØTTE: 10 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Realdania, Vordingborg Kommune, Møns Museum og Slots- og Kulturstyrelsen
SAMLET PROJEKTSUM: 18,7 mio. kr.
SE MERE: Møns Museum