Visualisering: Mikkelsen Arkitekter

Visualisering: Mikkelsen Arkitekter

Visualisering: Mikkelsen Arkitekter

Visualisering: Mikkelsen Arkitekter

Visualisering: Mikkelsen Arkitekter

Den unikke industrihistoriske bygning Kedelhuset i Carlsberg Byen skal omdannes til et nationalt, kulturelt samlingspunkt for dans og scenekunst. Når bygningerne står færdig, vil stedet blive drevet af Dansehallerne.

I den 4.600 m2 fredede kulturbygning bliver der skabt en ramme, der kan tilpasses forskellige kunstneriske udtryksformer og hvor professionelle kan træne, udfolde sig og fremvise dansen, samtidig med at både amatører, foreningsliv og publikum kan mødes og blive inspireret af det professionelle dansemiljø. Kedelhuset vil rumme en række faciliter, såsom scener, studier og mødepladser, som fyldes med scenekunst, dans, koreografi, installationer, musik og videokunst.

Transformationen af Kedelhuset vil ske med respekt for de bevaringsværdige arkitektoniske kvaliteter og bygningens historie.

Fakta om Kedelhuset og Dansehallerne
Arkitekt Carl Harild tegnede Kedelhuset som en del af Carlsberg Bryggerierne ved Valby Bakke. Kedelhuset blev opført i 1920’erne for at samle al energi på bryggeriet ét sted. Bygningen anses for at være et af periodens væsentligste arkitekturværker i Danmark og et af samtidens stærkeste eksempler på funktionel industriarkitektur. Bygningen er på ca. 4.600 m2 fordelt på to etager, hvoraf Dansehallerne indtager den øverste del, og i underetagen er der planer om at åbne en café og to spisesteder.

I 1980’erne tog kunstnere initiativ til at etablere to institutioner i København: Dansens hus og Dansescenen. De to institutioner fusionerede under navnet Dansehallerne i 2012, og lige siden har Dansehallerne siden virket som en samlende kraft for branchen, og et sted hvor kunstarten kan mødes med en voksende, bred publikumsskare.

FAKTA

PROJEKT: Transformation af Kedelhuset
ORGANISATION: Dansehallerne
STED: Carlsberg Byen, København
PERIODE: 2019-2023
ARKITEKT: Mikkelsen Arkitekter
INGENIØR: VITA ingeniører
STØTTE: 13 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: 29,7 mio. kr. fra Augustinus Fonden, 13 mio. kr. fra Realdania, 13 mio. kr. fra København Kommune, 9 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden, 5 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og cirka 17,7 mio. kr. fra Dansehallerne m.fl.
LÆS MERE: Dansehallerne