Krogerup Højskole. Foto: Kirstine Autzen

Den nyklassicistiske hovedbygning på Krogerup Højskole er blevet restaureret. Foto: Kirstine Autzen

Krogerup Højskole. Foto: Kirstine Autzen

Oprindelige farver fra 1700-tallet har inspireret i renoveringen. Foto: Kirstine Autzen

Krogerup Højskole

Krogerup Højskole ligger midt i et naturskønt område omgivet af et parkanlæg, skov, marker og avlsbygninger. Højskolen består af en historisk, fredet hovedbygning fra slutningen af 1700-tallet samt en elevfløj fra midten af 1950’erne.

Krogerup Højskole blev grundlagt i 1946 efter Anden Verdenskrig af teologiprofessor og demokratitænker Hal Koch, der var skolens første forstander. Etableringen af højskolen var en del af efterkrigstidens demokratiske vækkelse og skulle danne rammen om en demokratisk dannelse af eleverne.

Fra 2019-2021 gennemgik højskolen en gennemgribende modernisering og restaurering. Blandt andet er foredragssalene, biblioteket, de Børge Mogensen-tegnede elevværelser og møbler, forpladsen og undervisningslokalerne blev restaureret og moderniseret, ligesom der er kommet ny el i hovedhuset og dræn rundt om bygningen. Restaureringsarbejdet bestod også af facadebehandling på hovedbygningen og elevfløjen fra 1950’erne, samt et nyt tag på hovedbygningen.

Restaureringen har bidraget til at sikre en vigtig del af den danske kulturarv i form af den nyklassicistiske bygning, så den igen i dag fremstår i sin pragt og herlighed.

FAKTA 

PROJEKT: Modernisering og restaurering af Krogerup Højskole
PERIODE: 2019-2021
BYGHERRE: Krogerup Højskole
RÅDGIVER: Lars Tambour, ERIKarkitekter, og arkitekterne Bente Lange og Marianne Tuxen
STØTTE: 10 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Ny Carlsbergfondet
ANDRE STEDER: Siden 1958 er bevilget støtte til Bornholms Højskole (Aakirkeby), Brande Højskole, Danebod Højskole (Fynshav)(nedlagt), Den Europæiske Filmhøjskole (Ebletoft), Den Rytmiske Højskole (Vig), Egmont Højskolen  (Odder), Haderslev Højskolehjem (nedlagt), Hoptrup Højskole (Haderslev) (nedlagt), Højskolen “Marielyst” (Væggerløse), Idrætshøjskolen Sønderborg, Krabbesholm Højskole (Skive), Kunsthøjskolen Ærø, Nordiska Folkhögskolan (ved Göteborg) Ryslinge Højskole, Rønshoved Højskole (Kruså), Tisvilde Højskole, Vrå Højskole. Siden 2009 har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilget støtte til Børnehøjskolen (Møn), Gymnastikhøjskolen Ollerup, Højskolen “Marielyst”, Væggerløse og Karise Højskole.
SE MERE: Krogerup