Krogerup Højskole

Krogerup Højskole. Foto: Kirstine Autzen
Den nyklassicistiske hovedbygning på Krogerup Højskole er blevet restaureret. Foto: Kirstine Autzen
Krogerup Højskole. Foto: Kirstine Autzen
Oprindelige farver fra 1700-tallet har inspireret i renoveringen. Foto: Kirstine Autzen

Krogerup Højskole ligger midt i et naturskønt område omgivet af et parkanlæg, skov, marker og avlsbygninger. Højskolen består af en historisk, fredet hovedbygning fra slutningen af 1700-tallet samt en elevfløj fra midten af 1950’erne.

Krogerup Højskole blev grundlagt i 1946 efter Anden Verdenskrig af teologiprofessor og demokratitænker Hal Koch, der var skolens første forstander. Etableringen af højskolen var en del af efterkrigstidens demokratiske vækkelse og skulle danne rammen om en demokratisk dannelse af eleverne.

Fra 2019-2021 gennemgik højskolen en gennemgribende modernisering og restaurering. Blandt andet er foredragssalene, biblioteket, de Børge Mogensen-tegnede elevværelser og møbler, forpladsen og undervisningslokalerne blev restaureret og moderniseret, ligesom der er kommet ny el i hovedhuset og dræn rundt om bygningen. Restaureringsarbejdet bestod også af facadebehandling på hovedbygningen og elevfløjen fra 1950’erne, samt et nyt tag på hovedbygningen.

Restaureringen har bidraget til at sikre en vigtig del af den danske kulturarv i form af den nyklassicistiske bygning, så den igen i dag fremstår i sin pragt og herlighed.

Tags

Byggeri og restaurering Kunst og kultur