Ørslev Kloster gennemgår en omfattende restaurering frem til 2023. Foto: Ørslev Kloster

Ørslev Kloster blev opført som nonnekloster omkring år 1220, og har siden Reformationen været anvendt til forskellige formål. Siden 1969 har klostret fungeret som arbejdsrefugium for bl.a. erhvervsfolk, forfattere, universitetsansatte og kunstnere.

Ørslev Kloster har været igennem en omfattende restaurering, som har sikret stedets enestående funktion, kulturhistorie og atmosfære. Restaureringen omfatter bl.a. etablering af ekstra værelser, udbygning af klosterets portnerbolig samt forbedring af faciliteter. Samtidig skal formidlingen af stedet og dets rige historie styrkes til gavn for de mange, som besøger klosteret og det omkringliggende landskab.

FAKTA

PROJEKT: Renovering og revitalisering af klosterbygninger
STED: Ørslev Kloster, nordvest for Viborg
PERIODE: 2021-2022
ARKITEKT: Mette Viuf Larsen, Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen A/S (VMB)
BYGHERRE: Foreningen Ørslev Kloster, v/Janne Fruergaard Keyes
ANTAL: 800 refugiegæster samt ca. 25.000 besøgende i park og skov og til events
STØTTE: 20 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: 9 mio. kr.  fra Realdania, 7.864 mio. kr.  fra Spar Vest Fonden, 1.266 mio. kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen, 5 mio. kr. fra Augustinus Fonden, 5 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, 1 mio. kr. fra GBHF Fonden, 1.864 mio. kr. fra Skive Kommune.
SAMLET PROJEKTSUM: 50.994 mio. kr.