Rys klassiske rødstenshuse med sadeltag har givet inspiration til højskolens nye bygning. Foto: Thomas Mølvig

Indenfor er der højt til loftet og plads til op mod 100 elever i et åbent storrum. Foto: Thomas Mølvig

Foyerens trappe zigzagger mellem etagerne i det nye hus og den gamle hovedbygning. Foto: Thomas Mølvig

Den hængende balkon, som udgør tredje etage, kan bl.a. bruges til at udstille arbejder fra skolens værksteder. Foto: Thomas Mølvig

To lydtætte musiklokaler og et kontrolrum er indrettet i stueetagen. Foto: Thomas Mølvig

Skifertaget skal binde skolens nye og gamle bygninger visuelt sammen. Foto: Thomas Mølvig

På Ry Højskole er der blevet opført en ny bygning, som skal danne ramme om undervisning og musiklokaler. Bygningen er karakteriseret ved åbenhed og højde, og i den nye hovedindgang åbner foyeren sig op gennem tre etager, og store glaspartier ud mod gaden og gården giver masser af lysindfald.

I bygningens nederste etage kan man finde to musiklokaler og et kontrolrum, hvor glasfacaden giver elever og andre mulighed for at følge med i de indre aktiviteter. På anden og tredje etage er et storrum og en hængende balkon, der fungerer som et multifunktionelt rum til undervisning i blandt andet journalistik og samfundsfag.

Udover tilføjelsen af den nye bygning har skolen også gennemgået en renovering af den gamle hovedbygning. Her er der blevet plads til administration, lærerfaciliteter og lærerværelse samt et stort sammenhængende område til undervisning i kunst og design.

Renoveringen og nybyggeriet er med til at sikre fremtiden for højskolen, hvor de moderne faciliteter trækker flere elever til.

FAKTA

PROJEKT: Ny bygning til undervisning samt renovering af eksisterende bygning
STED: Ry Højskole i Ry
PERIODE: 2016-2019
OMFANG: Nybyggeri 450 m2 og renovering af to etager på hver 190 m2
BYGHERRE: Den selvejende institution Ry Højskole
ARKITEKT: DANØ Arkitektur
TOTALENTREPRISE: Lph Byg a/s
AKUSTIK: Gade & Mortensen Akustik A/S
STØTTE: 30 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
SE MERE: Ry Højskole
ANDRE STEDER: Siden 1958 er der blandt andet bevilget støtte til Bornholms Højskole (Aakirkeby), Brande Højskole, Den Rytmiske Højskole (Vig), Egmont Højskolen  (Odder), Hoptrup Højskole (Haderslev) (nedlagt), Højskolen “Marielyst” (Væggerløse), Idrætshøjskolen Sønderborg, Krabbesholm Højskole (Skive), Krogerup Højskole (Humlebæk), Kunsthøjskolen Ærø, Nordiska Folkhögskolan (ved Göteborg), Vrå Højskole. Siden 2009 har Den A.P. Møllerske Støttefond blandt andet bevilget støtte til Børnehøjskolen (Møn), Gymnastikhøjskolen Ollerup, Kunsthøjskolen Holbæk, Væggerløse og Karise Højskole.