Ombygning af den gamle stald- og ladebygning på Rødding Højskole. Foto: Jens Lindhe

Den renoverede bygning pirrer nysgerrigheden med detaljer og vinkler. Foto: Rødding Højskole

Arkitekturen understøtter møder og inspiration på tværs af fagfelter. Foto: Rødding Højskole

Glasvægge er et gennemgående træk, der skaber transparens og indkig til hinandens aktiviteter. Foto: Rødding Højskole

Rødding Højskole

Rødding Højskole i Sønderjylland blev startet i 1844 og er dermed Danmarks ældste folkehøjskole. Den er desuden verdens allerførste af sin art.

I 2006 var skolen ved at lukke på grund af økonomiske problemer, men med hjælp fra byens borgere lykkedes det at rejse de nødvendige midler til at fortsætte skolen, og skolen blev i 2007 genfødt med et stigende antal elever.

Med stigende antal elever og mange bygninger i ringe stand var en istandsættelse og udvikling af skolen nødvendig. Undervisningen var førsteprioritet, og med en bevilling fra A.P. Møller Fonden er skolens gamle stald- og ladebygning blevet omdannet til undervisningslokaler og fællesrum.

Udover at tiltrække flere og nye elever er de moderne undervisningsforhold også med til at skabe transparens og bringe eleverne endnu tættere på hinanden. De arkitektoniske og indretningsmæssige aspekter har referencer til bygningens tidligere funktion med blandt andet terrazzogulve, garvede koskind som gulvtæpper og bevarede halvrunde staldvinduer.

FAKTA 

PROJEKT: Ombygning lade- og staldbygning til undervisning
STED: Rødding, Sønderjylland
PERIODE: 2012-2013
ARKITEKT: Frank Maali & Gemma Lalanda A/S
BEVILLINGSHAVER: Rødding Højskole
STØTTE: 20 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
SE MERE: Rødding Højskole
ANDRE STEDER: Siden 1958 er der blandt andet bevilget støtte til Bornholms Højskole (Aakirkeby), Brande Højskole, Danebod Højskole (Fynshav)(nedlagt), Hoptrup Højskole (Haderslev) (nedlagt), Idrætshøjskolen Sønderborg, Krabbesholm Højskole (Skive), Krogerup Højskole (Humlebæk), Kunsthøjskolen Ærø, Nordiska Folkhögskolan (ved Göteborg), Nordjyllands Idrætshøjskole Brønderslev, Ryslinge Højskole, Silkeborg Højskole, Tisvilde Højskole, Vrå Højskole. Siden 2009 har Den A.P. Møllerske Støttefond blandt andet bevilget støtte til Børnehøjskolen (Møn), Den Internationale Højskole Helsingør, Gymnastikhøjskolen Ollerup, Kunsthøjskolen Holbæk, Væggerløse og Karise Højskole.