Mindretalscenter i Tarp

Det danske mindretal i Tarp i Sydslesvig er i vækst. Derfor vil Dansk Skoleforening for Sydslesvig etablere et mindretalscenter i Tarp. Det nye center skal bidrage til at styrke samhørigheden i grænselandet.

Kernen i mindretalscentret skal være dagtilbud og en skole med en række faciliteter, som udvikles med blik på, at de kan benyttes af alle aldersgrupper og dermed være til glæde for hele lokalsamfundet.

Med en bevilling på 50 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden kan Dansk Skoleforening etablere første fase af mindretalscentret. Bevillingen skal gå til etablering af en vuggestue og et dagtilbud med plads til næsten 100 børn.

A.P. Møller Fonden finansierer også arkitektkonkurrencen for projektet.

FAKTA

PROJEKT: Mindretalscenter  i Tarp
ORGANISATION: Dansk Skoleforening for Sydslesvig
PERIODE: 2022-2024
STØTTE: 50 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden