Mindretalscenter i Tarp

Illustration: AART Architects/AX5-Architekten

Illustration: AART Architects/AX5-Architekten

Det danske mindretal i Tarp i Sydslesvig er i vækst. Derfor vil Dansk Skoleforening for Sydslesvig etablere et mindretalscenter i Tarp. Det nye center skal bidrage til at styrke samhørigheden i grænselandet.

Kernen i mindretalscentret skal være dagtilbud og en skole med en række faciliteter, som udvikles med blik på, at de kan benyttes af alle aldersgrupper og dermed være til glæde for hele lokalsamfundet.

Med en bevilling på 50 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden kan Dansk Skoleforening etablere første fase af mindretalscentret. Bevillingen skal gå til etablering af en vuggestue og et dagtilbud med plads til næsten 100 børn.

Samtidig finansieret en nu afholdt arkitektkonkurrence for, hvordan en fremtidsvision for et egentligt mindretalscenter i Tarp kunne se ud. Vinderforslaget ”Rum til alle” er udarbejdet af det danske arkitektfirma AART Architects og den tyske samarbejdspartner AX5-Architekten. Deres fælles idé har været at bygge mindretalscenteret op som ”en lille landsby ved gadekæret”. Byggeriet bliver først og fremmest udført i træ til gavn for klimaet.

Det er det samlede mindretalscenter, som nu kan realiseres med A.P. Mølle Fondens seneste bevilling på 200 millioner kroner, til anden fase der består af ny en grundskole fra 1.-6. klasse til 150-180 elever med idræts- og foreningsfaciliteter. Det nye byggeri vil også fungere som samlingssted og omdrejningspunkt for mindretallet og det øvrige samfund i Sydslesvig.

”Med afsæt i familiens tilknytning til Rømø og særligt krigenes påvirkning af grænseegnen, var A.P. Møller optaget af det danske mindretals forhold og samspil med det omgivende samfund på begge sider af grænsen. Det kommende mindretalscenter i Tarp står derfor Fondens hjerte nært,” siger A.P. Møller Fondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla.

Ombygningen bliver gennemført i etaper og målet er, at den nye hovedbygning står klar i slutningen af 2026.

FAKTA

PROJEKT: Mindretalscenter  i Tarp
ORGANISATION: Dansk Skoleforening for Sydslesvig
PERIODE: 2022-2028
STØTTE: I alt 250 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden