Campus Bornholm

Campus Bornholm. Foto: Martin Schubert
De fire etager er bygget op omkring det centrale Store Torv og et mindre torv. Foto: Martin Schubert
Der er ingen faste klasseværelser på Campus Bornholm, så elever går mellem lokaler og møder hinanden på tværs af uddannelserne. Foto: Martin Schubert
Campus Bornholm. Foto: Martin Schubert
Campus Bornholm. Foto: Martin Schubert
Campus Bornholm. Foto: Martin Schubert
Campus Bornholm. Foto: Martin Schubert

Med støtte fra A.P. Møller Fonden er alle eleverne på ungdomsuddannelserne på Bornholm blevet samlet i ét bygningsfællesskab. Det har skabt et læringsmiljø, hvor elever og lærere mødes i hverdagen på kryds og tværs af deres uddannelser. Ligesom det også er lettere, hvis en elev fortryder sit uddannelsesvalg og gerne vil skifte fra for eksempel STX til en erhvervsuddannelse.

Campus Bornholm består af over 15.000 kvadratmeter nybyggeri i fire etager samt kælderplan og 5.500 kvadratmeter af eksisterende bygninger. Bæredygtighed var indtænkt fra projektets start. Et eksempel på det bæredygtige fokus kan ses på facaden, som er belagt med genbrugskobber og -zink. 

Udover ungdomsuddannelserne huser Campus Bornholm også øens mellemlange uddannelser såsom lærer-, pædagog-, socialrådgiver-, sygeplejerske- og SOSU-uddannelserne. Denne del af Campus Bornholm udgør en selvstændig økonomisk og administrativ enhed, men er en del af det samlede byggeri.

Campus Bornholm stod klar i 2018.

Tags

Byggeri og restaurering