Uddannelsesmæssigt kraftcenter

Campus Bornholm er virkeliggørelsen af en vision om et uddannelsesmæssigt samlingspunkt for alle øens unge

De første elever har taget det funklende nye Campus Bornholm i brug. Foto: Martin Schubert

Campus Bornholm, Bornholms største byggeri i nyere tid, funkler i bogstavelig forstand, når solen reflekteres fra den glødende facadebelægning over soklens røde mursten. Belægningen består af en legering af genbrugskobber og -zink i tråd med byggeriets fokus på bæredygtighed, der blandt andet omfatter jordvarme, avanceret indeklimakontrol og solceller.

Hovedindgangen byder velkommen med græsplæne og et rundt kildevandsbassin af bornholmsk granit, hvorfra et vandløb snor sig ned igennem campuspladsen. Bygningsarbejderne har stadig travlt. De sidste chaussésten rundt om bygningen er ved at være på plads, og personalet indretter kontorer og flytter inventar, så alt er klar til at modtage de 1.600 helårsgymnasiaster, erhvervsskoleelever og voksenkursister til skoleåret 18/19.

De fire etager er bygget op omkring det centrale Store Torv og et mindre torv. Foto: Martin Schubert
Der er ingen faste klasseværelser, så elever går mellem lokaler og møder hinanden på tværs af uddannelserne. Foto: Martin Schubert
Overalt er lyddæmpning tænkt ind, bl.a. med gummimembran under de mange trappetrin. Foto: Martin Schubert
Selv i den store multifunktionelle idrætshal er der ingen rungende mislyde. Foto: Martin Schubert
I tråd med byggeriets fokus på bæredygtighed er facaden belagt med genbrugskobber og -zink. Foto: Martin Schubert
Campus Bornholm samler alle ungdomsuddannelser i ét bygningsfællesskab for første gang i Danmark. Foto: Martin Schubert

Campus Bornholm består af over 15.000 m2 nybyggeri i fire etager samt kælderplan og 5.500 m2 ombygning af eksisterende bygninger.

Visionen om et nyt læringsmiljø
Med støtte fra A.P. Møller Fonden har man for første gang i Danmark samlet alle ungdomsuddannelser i ét bygningsfællesskab. Formålet er at skabe et læringsmiljø, hvor elever og lærere mødes i hverdagen på kryds og tværs af deres uddannelser, fortæller Campus Bornholms direktør Mads Kofod.

Udover klasseværelser har eleverne også adgang til mindre grupperum, mødelokaler og topmoderne naturfagslokaler. Foto: Martin Schubert Udover klasseværelser har eleverne også adgang til mindre grupperum, mødelokaler og topmoderne naturfagslokaler. Foto: Martin Schubert

De unge vil dele kantine, bibliotek og andre fællesområder og faciliteter og få mulighed for at lære hinanden at kende uanset uddannelsesretning. Faste klasseværelser er afskaffet, så eleverne skal gå fra lokale til lokale. Her er topmoderne naturfagslokaler for alle uddannelserne, mindre gruppelokaler, mødelokaler og almindelige klasseværelser.

Danmarks østligste region har som andre yderområder været ramt af faldende befolkningstal og dermed et faldende antal unge. Det betyder færre på ungdomsuddannelserne, udfordrede faglige miljøer og færre uddannelsestilbud. Campus Bornholm er virkeliggørelsen af en vision om at vende skuden og tilbyde et uddannelsesmæssigt kraftcenter til glæde for alle øens unge. Desuden er der fokus på lokalemæssig fleksibilitet, så man uden for undervisningstiden kan afholde koncerter og debat- og sportsarrangementer til glæde for alle øens indbyggere.

Ingen mislyde
Et blik ind bag den glødende facade åbenbarer, at den nye Campus Bornholm er bygget op omkring det centrale Store Torv og et mindre torv med et naturligt lysindfald fra ti ovenlys.

 Otte gyldenbrune PH-loftslamper fra øens gamle gymnasium er genbrugt i den nye bygning. Foto: Martin Schubert Otte gyldenbrune PH-loftslamper fra øens gamle gymnasium er genbrugt i den nye bygning. Foto: Martin Schubert

Som en salut til Bornholms gamle gymnasium i Rønne midtby har man genbrugt skolens otte oprindelige, gyldenbrune PH-loftslamper, også kaldet Kogler. Nu kaster de lys over et helt nyt pædagogisk landskab. De står godt til lamellerne af lys ask, der beklæder balustraderne omkring torvearealerne. Ask er den gennemgående trætype, og på andre etager går man på askeparket.

I hele stueetagen ligger Blå Rønne-granitfliser fra det lokale stenbrud. Store vinduesfacader i klasseværelser og administrationslokaler forsyner alle, der færdes i bygningen, med "byens bedste udsigt", som Mads Kofod siger, og det må man give ham ret i. For her er udsigt til grønne områder, stenbrud, hovedstad og hav.

Forskning viser, at gode akustiske forhold letter læring, og lyddæmpning er da også tænkt ind overalt i bygningen. Alle gulve er lagt oven på en lyddæmpende fibermåtte, ligesom trappetrin ligger på en gummimembran. Selv i den store multifunktionelle idrætshal på størrelse med fire badmintonbaner er der ingen rungende mislyde.

Den hemmelige ingrediens
Som man aner, byder Campus Bornholms fysiske rammer på en sjælden kvalitet, og kvalitet er da også den hemmelige ingrediens, hvis man skal holde på øens elever. "Uden kvalitet kan vi ikke fastholde de unge mennesker. Det er mere og mere vigtigt", siger Mads Kofod. Han har netop mødt en gruppe af de unge, der skal starte på Campus til august, og de udbrød samstemmigt, at stedet er "megafedt", fortæller en stolt direktør.

Kvaliteten af de fysiske rammer på Campus Bornholm skal være med til at fastholde øens unge såvel som tiltrække tilflyttere. Foto: Martin Schubert Kvaliteten af de fysiske rammer på Campus Bornholm skal være med til at fastholde øens unge såvel som tiltrække tilflyttere. Foto: Martin Schubert

Med dette uddannelsesmæssige sats vil man dæmme op for et generelt elevfrafald fra ungdomsuddannelserne. Elevadministration og lærerforberedelseslokalerne ligger tæt på elevernes opholdspladser uden for timerne, og det vil fremelske en lettere kontakt mellem lærer og elever i tilfælde af problemer. "Det bliver nemmere at flytte klasse, hvis man er fejlcastet, eller springe til en anden uddannelse, hvor man føler sig mere hjemme. Det er et plus for eleverne", siger Mads Kofod.

Campus Bornholm huser endvidere øens mellemlange uddannelser såsom lærer-, pædagog-, socialrådgiver-, sygeplejerske- og SOSU-uddannelserne. Denne del af Campus Bornholm udgør en selvstændig økonomisk og administrativ enhed, men er en del af det samlede byggeri.

Potentielle tilflyttere ser ofte på, hvad skolesituationen er for deres børn, er Mads Kofods erfaring: "Her kan de få stort set alle ungdomsuddannelser i fantastiske omgivelser".

Redaktionen afsluttet august 2018

Tags

Børn/Unge Nybyggeri Skoler Uddannelse