På vej til arbejde

I "På vej til arbejde" får kontanthjælpsmodtagere støtte til at møde udfordringer tidligt på vejen og mestre eget liv. Foto: paavejtilarbejde.dk

”På vej til arbejde” er et projekt, der har til formål at støtte kontanthjælpsmodtagere, som har brug for hjælp til at komme i job eller uddannelse. Ofte er det personer, der kæmper med psykosociale eller fysiske udfordringer, men med projektet har Næstved Kommune igangsat en forebyggende indsats.

100 kontanthjælpsmodtagere omfattes af indsatsens, hvor hovedparten vil få mulighed for et individuelt forløb. Livssituation, selvværd og livsmestring skal styrkes ved at møde udfordringer tidligt og tænke arbejdsmarkedet ind som en del af vejen.

Målet er at styrke målgruppen i sådan en grad, at 20 % kommer i job, 15 % påbegynder uddannelse og 90 % aldrig får brug for psykiatrisk behandling. En del af projektet er en helt ny type kontaktperson, en ressourcekonsulent, som følger borgeren gennem hele forløbet og fungerer som bindeled til andre.

FAKTA

PROJEKT: På vej til arbejde
ORGANISATION: Næstved Kommune
OMFANG: 100 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
PERIODE: 2017-2021
LÆS MERE: paavejtilarbejde.dk

EVALUERING

Læs den afsluttende evaluering fra 2023 her

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ