Fundamentet

Med projekt Vi Tror På Dig har udsatte unge i Aarhus Kommune fået et socialt fællesskab og et sted at høre hjemme

Fundamentets mentorer har støttet 193 sårbare unge i det treårige projekt Vi Tror På Dig. Foto: Fundamentet

”Vi er dem, der er der, når andre ikke slår til. Vi er broen til omverdenen og til et bedre liv”, fortæller Christian Rundager, leder af Fundamentet, mens han viser rundt i den frivillige forenings hyggelige og farverige hus på Søren Frichs Vej i Aarhus. Det store toetagers hus holder seks dage om ugen døren åben for byens mest sårbare borgere og tilbyder dem gratis både tid og rum til at skabe positive forandringer i livet.

Unge på kanten
Mens alle er velkomne i Fundamentet, er målgruppen for det treårige projekt Vi Tror På Dig de 18-29-årige, der er løbet sur i livet og står på kanten af samfundet. Sagsbehandlere, bostøtter og andre fra Aarhus Kommune henviser knap halvdelen af deltagerne, mens resten selv opsøger stedet. Missionen er at bringe den enkelte tættere på uddannelse eller job og indgyde mod på livet. Men også generelt at bidrage med viden om brug af frivilligt socialt arbejde til at hjælpe udsatte unge.

De unge skal føle sig tilpas i huset, så der er plads til at rode - eller trække sig lidt tilbage i "skovstuen" med grønne planter og aflagte sofaer. Foto: Fundamentet

Den typiske unge er på kontanthjælp og kæmper med komplekse udfordringer som angst, misbrug, social fobi eller lavt selvværd. Ofte har mistrivslen sat sig så dybe spor, at han eller hun står med ryggen mod muren og har opgivet at få hjælp af det offentlige system. Det er sårbare unge, som husets 10 fastansatte og 70 frivillige de sidste tre år har hjulpet – og stadig hjælper – med at mestre livet. Hjælpen kommer især i form af en fast tilknyttet kontaktperson, en mentor. Det er både unikt og centralt for projektet.

Hjælp til selvhjælp
Mentoren er den unges alliancepartner. Den, der lytter, støtter og hjælper den unge med at hjælpe sig selv videre. Og samspillet mellem en anerkendende mentor og den unge betyder, at projektet målretter og skræddersyr indsatsen efter den enkeltes behov – uanset hvor sammensatte problemstillingerne er. Der er ingen færdigpakkede løsninger. Huset råder over en pædagog, en socialrådgiver, en musisk orienteret mentor, og en mentor der fokuserer på behandlinger. Fælles for dem er, at de arbejder for det hele menneske. ”Det er et menneske, der møder et menneske”, som Christian Rundager formulerer det. Når den enkelte sættes i centrum, skal huset også være netop et hjem. ”Her må gerne være lidt rodet og upoleret, for man skal ikke være bange for at træde ved siden af”, understreger Christian Rundager, mens lyden af samtale trænger ind gennem døren. Ude i stuen spiser en håndfuld unge og ansatte morgenmad ved spisebordet, der står klos op af de ansattes skriveborde.

Den individuelle støtte kan bl.a. omfatte samtaleterapi, massage og lektiehjælp. Foto: Fundamentet

Netop samtalen og det åbne rum illustrerer, hvordan projektet undgår kassetænkning og skabeloner. Det gode liv er individuelt, og støtten justeres løbende, så den enkeltes udvikling respekteres. Gåture, massage, behandlinger, terapi, fællesspisning, lektiehjælp og fitness kan man vælge til eller fra, og der er nyt skema med holdaktiviteter hver uge. Trænger man til alenetid, er der altid plads i skovstuen ovenpå, hvor bøger, brætspil og garnnøgler frister til en hyggestund i en af de aflagte sofaer.

Ny tro på livet
Projekt Vi Tror På Dig har i en treårig periode fået støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, der med sit fokus på livsmestring og helhedsorienterede løsninger netop også tror på, at udsatte unge og voksne har større mulighed for at komme i uddannelse eller arbejde, når støtten er i øjenhøjde. Når hjælpen er hjælp til selvhjælp. Og Fundamentet er blevet et fundament i Aarhus. Siden 2016 har Vi Tror På Dig haft 193 unge i forløb og har hjulpet dem med at skabe positive forandringer. Næsten 2/3 af deltagerne er kommet i arbejde eller praktik, eller de er begyndt på en uddannelse, mens de har været tilknyttet projektet.

Næsten 2/3 af deltagerne er kommet i arbejde, praktik eller uddannelse, mens de har været tilknyttet projektet. Foto: Fundamentet

Parallelt tegner de unges tilbagemeldinger også omridset af en succes. Langt over halvdelen af deltagerne har efter endt forløb fået et mere positivt livssyn og større tillid til andre, har øget deres selvværd og selvtillid og er blevet mindre psykisk sårbare. Sådan lyder det i interviews og årlige spørgeskemaundersøgelser lavet af Lind Invest, der også står bag årlige SROI-rapporter, der yderligere viser en positiv økonomisk gevinst for samfundet. Desuden vurderer næsten alle unge, at de har fået mere håb og generelt er blevet bedre stillet via projektet.

Det billede kan Christian Rundager og mentorerne nikke genkendende til. Og derfor har projekt Vi Tror På Dig også placeret sig som hjertet i Fundamentet i løbet af dets levetid, som ”best practice” i hele huset. Mentorordningen er blevet ”essensen af det, vi gør, og den måde vi arbejder på”, understreger Rundager og peger på, at alle borgere i forløb i dag har en mentor tilknyttet.

Udfordringer og projektets fremtid
Den skræddersyede og helhedsorienterede indsats betyder, at de enkelte forløb ikke er rammesat i tid eller indhold, ligesom forløbene ikke afsluttes formelt. Derfor arbejder Fundamentet i 2019 med at finde måder at afslutte ordentligt på. Foreningen har nemlig måttet lukke døren for tilmeldinger og har i øjeblikket 115 borgere på venteliste. Det skyldes, at de i 2018 fik knap 55 % flere besøg end året før, og at en stor del af de unge stadig modtager hjælp efter flere år. Og selv om den store interesse er udtryk for en succes, er det også en udfordring. Fundamentet arbejder nu for at finde en balance mellem det at give de unge den tid, de har brug for, samtidig med at der løbende skal være plads til nye unge. Vi Tror På Dig har derfor måttet erkende, at der er unge, som er for udsatte til at profitere af tilbuddet.

Christian Rundager er leder af Fundamentet og arbejder bl.a. på at gøre det frivillige arbejde endnu mere attraktivt. Foto: Rikke Kensinger

Fundamentet arbejder på at få et endnu tættere samarbejde med Aarhus Kommune, så projektet modtager unge, der er klar til forandringer. Og det er der fuld opbakning til fra kommunen, der gerne siger højt, at det helhedsorienterede alternativ på Søren Frichs Vej løfter en stor opgave. Som da rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz, i november 2018 i Go’ Morgen Danmark udtalte, at Fundamentet er ”et forbillede for en nytænkning af et samarbejde om, hvordan vi udvikler vores velfærdssamfund”. Det var, da Fundamentet fik Kronprinsparrets sociale Stjernedryspris. Aarhus Kommune bakker de flotte ord op med en pose penge, der er blevet større med projektet. Sammen med donationer fra fonde og Lind Invest er Fundamentet sikret minimum tre år mere. Og Christian Rundager arbejder hårdt for at destillere, definere og beskrive, hvad Fundamentet gør godt og mindre godt. På den baggrund kan han skabe en organisation, der er bæredygtig økonomisk, strukturelt og i forhold til kerneopgaven.

I øjeblikket ser han på, hvordan gruppen af frivillige kan øges, bl.a. ved at inddrage unge, der tidligere har været i forløb. Samtidig vil han gøre det frivillige arbejde endnu mere attraktivt – og effektivt – ved at tilbyde frivillige en uddannelse i projektledelse eller mentorship. Den skal forestås af Fundamentet selv i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner. Et tredje fokus for 2019 er udvikling af en model for at visitere udsatte borgere ind i virksomheder, der vil integrere CSR i deres forretning. Yderligere vil foreningen indhente mere dokumentation af effekterne med evalueringer af den enkelte hver måned. Essensen af projekt Vi Tror På Dig håber foreningen vil knopskyde i andre kommuner som ”best practice” for sociale indsatser. ”Drømmen er”, lyder det fra Christian Rundager, ”at udbrede den grundlæggende sociale indsats i andre større byer i Danmark.”

FAKTA

PROJEKT: Vi Tror På Dig
ORGANISATION: Fundamentet i Aarhus
OMFANG: Ca. 200 borgere
PERIODE: 2016-2018
STØTTE: 1.313.100 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: Aarhus Kommune og Lind Invest
SE MERE: Foreningen Fundamentet

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ