Jobbet er en del af behandlingen

Billigere og bedre. Succesfuld IPS-indsats rulles ud i 14 sjællandske kommuner

Efter gode resultater i Slagelse, Holbæk og Kalundborg tager yderligere 11 af Region Sjællands kommuner nu IPS-metoden til sig. Foto: IPS Vestsjælland

Man plejer at vente, til psykisk syge er færdige med deres behandling, før de begynder at arbejde. Men i metoden IPS – Individuelt Planlagt Job eller uddannelse med Støtte – går man omvendt til værks. Her er arbejde en del af behandlingen.

Fra 3 til 14 kommuner
Det gør en stor forskel, når jobcenter og psykiatri arbejder sammen. Det viser projekt ’IPS Vestsjælland’, som psykiatrien i Region Sjælland, Slagelse, Holbæk og Kalundborg kommuner gennemførte i 2016-2020 – med støtte fra fonden. Resultaterne er værd at bide mærke i: 51 % af deltagerne kom i arbejde eller i uddannelse ved afslutning af deres forløb. Samtidig er der en økonomisk gevinst at hente, for et IPS-forløb koster 72.000 kr. mindre end normalindsatsen.

51 % af deltagerne i 'IPS Vestsjælland' kom i arbejde eller uddannelse. Foto: IPS Vestsjælland

Yderligere 11 af Region Sjællands kommuner har nu valgt også at tage den veldokumenterede IPS-metode til sig. Minimum 960 borgere skal med i det treårige projekt, og 20 konsulenter skal uddannes, mens professionshøjskolen Absalon for egne midler udvikler en diplomuddannelse i metoden.

Projektet falder ind under fondens fokusområde ’Livsmestring, uddannelse og arbejde’ med et mål om at støtte udsatte voksne i at mestre deres eget liv.

Motivationen er det vigtigste
IPS giver rigtig god mening, fortæller projektleder Johannes Patursson, der havde samme kasket på i projekt ’IPS Vestsjælland’. ”Det gør det langt lettere at samarbejde i de her sager.” En IPS-konsulent knytter alle tråde samme og støtter borgeren hele vejen – så ofte og så længe, der er behov. Det vil bl.a. sige, at konsulenten sammen med borgeren finder ud af, hvad der motiverer. Hvad er der behov for, hvad har den enkelte lyst til, hvilket job kunne være en ide, og hvad skal der til for at få og fastholde det? IPS-konsulenten arbejder samtidig med borgerens team i psykiatrien og koordinerer også med virksomheden. Her er der dog lokale forskelle.

Deltager Tina Modin fortæller om sine erfaringer i en video om IPS-forløb. Foto: IPS Vestsjælland

Men netop det håndholdte og helhedsorienterede samarbejde om at få borgeren i job er væsentligt. ”Jeg kunne pludselig fungere, næsten normalt, som alle andre, der har et arbejde, de står op til”, fortæller IPS-deltager Tina Modin. ”Det har været utrolig vigtigt for mig, og alle har behandlet mig som en medarbejder fra starten af”.

Kommunal rollemodel
I projektet hjælper de tre erfarne kommuner de nye i gang, og de understøtter samarbejdet, så kommunerne kan uddanne medarbejdere, få kontakt til psykiatrien, deltage i ugentlige møder og få løbende supervision og sparring på tværs. ”Det, som er rigtig vigtigt i sådan noget her, er, at man bruger de strukturer, der er. Vi får helt konkret et ledelsesmæssigt fokus på IPS i de eksisterende fora. Vi understøtter, at samarbejderne opstår”, forklarer Johannes Patursson.

Indtil videre er bemandingen på plads i alle jobcentrene, der er lavet informationsmateriale og evalueringsdesign – og de første borgere er indskrevet.

I projektet deltager: Slagelse, Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Faxe, Solrød, Stevns, Køge, Vordingborg, Lolland, Guldborgsund, Roskilde og Næstved Kommune.

FAKTA

PROJEKT: IPS Region Sjælland
ORGANISERING: Region Sjælland, Psykiatrien Region Sjælland og 14 kommuner
PERIODE: 2020-2024
OMFANG: Minimum 960 psykisk syge borgere
STØTTE: 4.474.000 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: 14 kommuner 19.500.000 kr., Region Sjælland, Psykiatri 826.575 kr., Professionshøjskolen Absalon 280.000 kr. og udvikling af to uddannelsesmoduler

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ