Det nye besøgscenter, Hammershus. Foto: Jens Lindhe

Hammershus på Bornholm er en af Nordeuropas største borgruiner. Borgruinen er fra år 1300 og har været fredet siden 1822. Den dækker et samlet areal på 35.000 m2 og består af to kilometer mur samt 20.000 m2 murværk.

I perioden 2012-2021 er det store, historiske monument blevet restaureret. Baggrunden for restaureringen var, at store dele af borgruinen var ved at falde fra hinanden. Foruden vejr og vind fra Østersøen har de enorme murpartier gennem årene været forårsaget af fortidens restaurering med cement, som nemt fik frostsprængninger.

Restaureringsarbejdet foregik ved, at den moderne mørtel, som blev brugt ved 1900-tallets restaureringer, blev udskiftet med en særlig kalkmørtel, der er fremstillet, som man gjorde det i middelalderen. Den gammeldags mørtel er langt bedre til at modstå vejr og vind end almindelig mørtel. I forbindelse med restaureringsarbejdet blev murværket minutiøst dokumenteret ved hjælp af 3D-scanninger.

Parallelt med restaureringen, blev der opført et nyt moderne besøgscenter, som rummer en udstilling om borgens historie, restaurant og skoletjeneste. Besøgscenteret er bygget, så det smyger sig diskret rundt om skrænten over for Hammershus og giver en enestående udsigt til borgen.  Besøgscentret åbnede i 2018, og er tegnet af Arkitema Architects og professor Christoffer Harlang. Udstillingen er udarbejdet af Danmarks Borgcenter i samarbejde med Yoke.

FAKTA

PROJEKT: Restaurering af borgruin og nyt besøgscenter
STED: Hammershus, Bornholm
ARKITEKT: Arkitema Architects og Christoffer Harlang Architects
PERIODE: 2012-2021
BYGHERRE: Miljøministeriet (Naturstyrelsen)
MURVÆRKETS OMFANG: 20.000 m2
MURENES LÆNGDE: 2 km
BESØGSCENTRETS STØRRELSE: ca. 1.023 m2
ANTAL BESØGENDE: ca. 500.000 om året
STØTTE: 102,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden, heraf 74,2 mio. kr. til besøgscentret og 28,3 mio. kr. til restaureringen
SE MERE:  Hammershus