Nygård Sø

Voldstedet Næsholm blev anlagt omkring 1240, omgivet af en kunstig sø - et kæmpearbejde på den tid. Foto: Jens Lindhe
Nu genskabes den udtørrede sø gennem bl.a. dæmninger, pumpeværk og tilløb fra omkringliggende vandløb. Foto: Jens Lindhe
En næsten 80 meter lang bro sikrer, at besøgende kan komme tørskoet til Næsholm over søens stigende vand. Foto: Jens Lindhe
Broen er en nøje rekonstruktion af den oprindelige bro fra middelalderen, som man opmålte resterne af under en udgravning i 1980'erne. Foto: Jens Lindhe
Voldstedet omfattede oprindeligt bolig til borgherren, ladebygning og bolig til folket. Foto: Jens Lindhe
Med genskabelsen af voldstedets omgivelser vil området fremstå som et vidnesbyrd om en barsk tid i Middelalderens Danmark. Foto: Jens Lindhe

Ved det middelalderlige voldsted Næsholm er Nygård Sø ved at blive genetableret. Projektet har været i gang siden 2008, og når det er færdigt, vil søen fylde 17 hektar – hvad der svarer til cirka 13 fodboldbaner – og voldstedet vil igen være omgivet af vand.

Projektet er stort og kompliceret, og man har blandt andet været nødt til at føre et af de store vandløb uden om søen på grund af vandløbets fosforindhold. Men allerede nu føler fuglene sig hjemme i den stigende vandstand, og når søen er helt genskabt, vil der både være god plads til dyr og menneskelig aktivitet.

Som en del af genetableringen er en 80 meter lang pælebro blevet rekonstrueret. Hertil er der blevet brugt lokalt egetræ fra skovene i Odsherred. Broen vil være den eneste adgang til voldstedet, og er placeret det samme sted som den oprindelige pælebro.

Tags

Klima og miljø Landskab Parker og haver