ROPEWALK

Søfarendes 300 år gamle vejrobservationer skal give bedre forståelse af fremtidens klimaændringer

Foto: Skibsdagbøger, Rigsarkivet
Foto: Forside af skibsjournal, Rigsarkivet
Foto: Flaskepostsedler, Rigsarkivet
Foto: Skibsjournaler, Rigsarkivet

I flere århundreder har skippere og styrmænd på danske skibe ført logbog over vejrobservationer på deres rejser. De historiske vejrregistreringer er aldrig blevet anvendt før, men de kan give en langt bedre forståelse af fortidens vejr og fremtidens klimaændringer.

En bevilling på cirka 14 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden gør det nu muligt at digitalisere millioner af optegnelser og omsætte dem til brugbar og tilgængelig data til rådighed for dansk og international klimaforskning og offentligheden i almindelighed.

Projektet er udviklet i samarbejde mellem Rigsarkivet og Danmarks Meteorologiske Institut, og har fået navnet ROPEWALK (Rescuing Old data with People’s Efforts: Weather and climate Archives from LogbooK records).

Der eksisterer ikke sammenlignelige vejrobservationer fra andre kendte kilder på den tid. Kaptajner på de danske skibe var dengang forpligtet til at føre logbøger og skibsjournaler på deres rejser, og de skulle registrere alt, der foregik om bord, herunder de konkrete vejrforhold. Søfolkenes optegnelser indeholder således værdifuld og for sin tid detaljeret information om tryk-, vind-, strøm-, is- og temperaturforhold.

Vejrobservationerne kan dateres tilbage til 1675. En stor del af materialet stammer fra orlogsflåden, Kgl. Grønlands Handel og Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab.

Tags

Klima og miljø Kunst og kultur Søfart