FILM PÅ FANØ OG ØST FOR PARADIS

Støtte til digitalt udstyr sikrer biografdrift i landets små lokalområder

Danmarks biografer kom under pres med omlægningen til digital produktion af film, som kræver nyt - og kostbart - udstyr. Foto: Øst for Paradis
Fanø Biograf har med støtte fra bl.a. Fonden sikret sin overlevelse med nyt udstyr. Det nyder gæster til en børnefilmfestival her godt af. Foto: Nina Göckens
Ligesom mange andre af landets mindste biografer er den på Fanø drevet af frivillige, der både står i operatørrum og billetsalg. Foto: Nina Göckens
Den digitale fremviser er nem at betjene og fylder ikke ret meget i forhold til tidligere tiders 35 mm udstyr. Foto: Nina Göckens
Øst for Paradis i Aarhus har også modtaget støtte til digitalt udstyr, så man fortsat kan vise både brede og smalle film i den 35 år gamle biograf. Foto: Øst for Paradis
Hele 90 % af landets små biografer var i 2012 omlagt til digital filmfremvisning, stik imod alle forventninger om biografdød. Foto: Øst for Paradis
Også i de mindste samfund vil film således kunne ses på det store lærred også i fremtiden. Foto: Øst for Paradis

Inde i Nordbys gule biografbygning på Fanø står Stinne Berg i operatørrummet og roder med den nye digitale fremviser. Den fylder ingenting, konstaterer hun, mens hun viser fotografier af det gamle 35 mm udstyr for sammenligningens skyld. Og så er den nem at betjene: "Man skal bare sætte en USB-nøgle eller en harddisk i maskinen, så går det hele af sig selv".

Nyt udstyr for hvilke penge?

Sådan så det ellers ikke ud for den lille ø-biograf, da det for få år siden stod klart, at tiden med 35 mm filmfremvisere var ved at rinde ud, som følge af omlægning fra analog til digital produktion i den internationale filmbranche. Omlægningen fik konsekvenser langt ned i fødekæden og satte Danmarks biografer under pres for at gå digitalt, hvis de overhovedet ville vise film i fremtiden. For landets mindste og ofte frivilligt drevne biografer lignede investeringskravet en katastrofe, for hvor skulle de mange penge til nyt udstyr komme fra?

Den gule bygning på Lodsvej i Nordby har huset Fanøs biograf siden 1907. Foto: Nina Göckens Den gule bygning på Lodsvej i Nordby har huset Fanøs biograf siden 1907. Foto: Nina Göckens

På Fanø drejede det sig i runde tal om cirka 600.000 kr., fortæller Stinne Berg, som selv stillede sig i spidsen for en lokal indsamlingskampagne. Den gik over al forventning. Men trods lokalsamfundets store velvilje - herunder støtte fra Fanø kommunes borgere og erhvervsliv samt et engangstilskud fra Det Danske Filminstitut - manglede biografen stadig 100.000 kr. for at kunne købe det nye udstyr. "På det tidspunkt kunne vi simpelthen ikke skrabe mere sammen og var tæt på at give op", fortæller hun.

"Tænk hvis man kun kunne bo her"

Derfor henvendte biografens bestyrelse sig til A.P. Møller Fonden, som allerede havde støttet omstillingen til digital filmfremvisning i en række af landets andre små biografer.

I dag er der fortsat liv i den gule bygning på Lodsvej i Nordby, som har huset øens eneste biograf siden 1907, og hvor Stinne Berg er i fuld gang med at gøre klar til aftenens forestilling.

Operatørrummet i Fanø Biograf med det digitale fremviserudstyr. Gennem lugen ses billet- og sliksalget. Foto: Nina Göckens Operatørrummet i Fanø Biograf med det digitale fremviserudstyr. Gennem lugen ses billet- og sliksalget. Foto: Nina Göckens

"Tænk hvis man kun kunne bo her", udbryder ildsjælen, der selv er barnefødt på øen og for længst har oplært sin 16-årige søn i operatørtjansen. "For at oppebære kulturen er man nødt til at have et bibliotek, en biograf, et koncertsted og en boghandel, ellers dør et samfund som Fanø", konkluderer hun i færd med at sætte slik på plads og sortere dagens post.

Paradiset nordpå

Samme historie gør sig gældende 170 kilometer fra Fanø i Aarhusbiografen Øst for Paradis, der har fungeret som byens art cinema siden 1978. Også her bruger biografdirektør Ditte Daugbjerg Christensen vendinger som "kulturelt tab" og "overlevelsen til forskel", når hun skal beskrive biografens udfordringer med at skaffe den fornødne kapital til indkøb af digitalt udstyr.

Sammen med to andre art cinemas i henholdsvis Odense og Aalborg ansøgte Øst For Paradis Fonden om støtte til digitalisering, som blev imødekommet med 2,5 mio. kr. i 2012.

Øst for Paradis har 100.000 besøgende på årsbasis, men med digitaliseringen er der åbnet mulighed for at kunne vise endnu flere film og dermed øge antallet af besøgende. "Vi er glade for at kunne vise de nyeste premierefilm, der kan tjene penge ind side om side med små smalle film, som måske ikke appellerer til det brede publikum, men betyder noget for en bestemt gruppe eller i det hele taget er vigtige at få vist i Danmark", siger hun.

Noget ekstra

Biografens parallelle satsning både på premierefilm og film af høj kunstnerisk kvalitet er unik i Aarhus og bliver vel modtaget af byens biografgængere, som kvitterer med flittigt fremmøde til både de smalle og de brede film. Øst for Paradis' ambitioner rækker imidlertid videre end blot at være en biograf, der giver sit publikum gode filmoplevelser.

Øst for Paradis har fungeret som art cinema i Aarhus siden 1978 og fungerer i dag som samlingssted for et stampublikum. Foto: Øst for Paradis Øst for Paradis har fungeret som art cinema i Aarhus siden 1978 og fungerer i dag som samlingssted for et stampublikum. Foto: Øst for Paradis

"Vi lægger vægt på den rigtige atmosfære og serverer ordentlig kaffe i rigtigt porcelæn og vin i glas med stilk. Og så kan vi godt lide, at folk får udvidet billetten med noget ekstra. At der med filmene og de forskellige arrangementer og filmfestivaler, vi har i huset, nogle gange også er et oplæg eller et foredrag".

Biografens engle

Med en perlerække af arrangementer i ugens løb som franske film mandage, babybio om tirsdagen og seniorbio om onsdagen forsøger Øst for Paradis at dække de århusianske filmelskeres mangeartede behov og optimere deres muligheder for at se film på forskellige tidspunkter af døgnet ugens syv dage. Indsatsen har gennem årene gjort biografen til et samlingssted for et stampublikum, der har et personligt forhold til biografen og opfatter den som deres egen, fortæller Ditte Daugbjerg Christensen. Siden 2006 har Støtteforeningen Paradisets Engle A/S været et levende bevis på den tætte relation mellem gæster og biograf. Hvis Øst for Paradis havde været nødt til at dreje nøglen om som følge af digitaliseringen, var Aarhus derfor ikke bare blevet et fattigere sted rent filmkunstnerisk og kulturelt; "mange ville også have mistet et sted, de forbinder med noget godt", konkluderer biografdirektøren, som i november 2013 kunne fejre 35-års jubilæum.

Biografdød afværget

Digitaliseringsprocessen har om noget vist, at biografen som kulturinstitution fortsat er stærk i Danmark. Den bekymring for en nærtforestående biografdød, som brancheorganisationen Danske Biografer i 2011 anslog, ville omfatte mindst 75 af landets 163 biografer, kunne organisationen selv konstatere havde været grundløs i slutningen af 2012. På det tidspunkt var 90 % af landets små biografer stik imod alle forventninger omlagt til digital filmfremvisning - resultatet af en massiv opbakning i de små lokalsamfund samt støtte fra kommuner og fonde.

Redaktionen afsluttet november 2013

Tags

Kultur Teknisk udstyr