Et ”bibliothek i bibliotheket”

Den historiske Danske Sal på Det Kongelige Bibliotek bliver renoveret og åbnet for publikum

Den fem etager høje Danske Sal har hidtil fungeret som arkiv, men åbnes i 2024 for publikum efter en gennemgribende renovering. Foto: Det Kgl. Bibliotek

I København består Det Kongelige Bibliotek af den historiske Holmbygning fra 1906 med facade ud mod Bibliotekshaven og Den Sorte Diamant fra 1999 med facade ud mod Københavns Havn. De to bygninger er forbundet af en bred glasgang over den trafikerede Christians Brygge. Siden 1999 har Holmbygningen dog stået lidt i skyggen af Diamanten, der har budt på et væld af moderne faciliteter. Men nu får Holmbygningen et smukt løft, idet A.P. Møller Fonden har støttet en større istandsættelse af bygningens Danske Sal.

Salens rød- og hvidmalede gelændere er dekoreret med bladguld. Foto: Det Kgl. Bibliotek
Originale hyldeknægte, formgivet som bl.a. elefanter, bliver genanvendt i den nye sal. Foto: Det Kgl. Bibliotek
"Tværsnit af Danske Salen" fra byggeriet af Holmbygningen. Foto: Det Kgl. Bibliotek
Snit af Holmbygningen med Danske Sal til venstre. Tegning: Maali & Lalanda
Gulvet i atriet bliver oplevelsesrum med plads til arrangementer. Rendering: Maali & Lalanda
I Vestfløjen mod Tøjhuset bliver plads til tiltrængte studiepladser. Tegning: Maali & Lalanda
Fra store vinduer er der udsigt til Bibliotekshaven. Foto: Det Kgl. Bibliotek
Holmbygningen har ligget lidt i skyggen af Den Sorte Diamant, men bliver nu revitaliseret. Foto: Laura Stamer

En hyldest til dansk litteraturskat
For Danske Sal er noget ganske særligt. Det mærker man, når man træder ind i det stemningsfulde, højloftede arkivrum i den gamle bygning opkaldt efter sin arkitekt, H. J. Holm, der skabte Danske Sal som en hyldest til den danske litteraturskat. Det bliver understreget af de rød- og hvidmalede gelændere og værn, smukt dekoreret med bladguld. Danske Sal er fem etager høj.

En let stålkonstruktion med balkoner omkranser det centrale atrium. Foto: Det Kgl. Bibliotek En let stålkonstruktion med balkoner omkranser det centrale atrium. Foto: Det Kgl. Bibliotek

Et centralt atrium er omkranset af en let stålkonstruktion bestående af fire etager med balkoner ud til atriet og dæk af støbejernsriste, som de mange bogfyldte reoler er placeret på. En spinkel vindeltrappe snor sig op gennem etagerne, og store vinduespartier giver udsigt til Bibliotekshaven.

Danske Sal har aldrig været åben for publikum. Man har kunnet kaste nysgerrige blikke ind ad små dørruder og se det, H. J. Holm beskrev som ”et bibliothek i bibliotheket”. Nu åbner et gennemgribende renoveringsprojekt Danske Sal for publikum og kan tilbyde en række attraktive studiepladser til glæde for bibliotekets voksende brugerskare, når projektet afsluttes i 2024.

Der er brug for fysiske rum
Det Kongelige Bibliotek i København og Aarhus har over en million besøgende om året. I København benytter mange studerende og forskere sig af bibliotekets gode studiemiljø og adgangen til en række digitale forskningsmaterialer. På en almindelig dag er studiepladserne allerede godt fyldt op fra tidlig morgen.

I gallerigangene skabes plads til omkring 60 nye, fleksible studiepladser. Rendering: Maali & Lalanda I gallerigangene skabes plads til omkring 60 nye, fleksible studiepladser. Rendering: Maali & Lalanda

Paradoksalt nok skaber øget digitalisering endnu mere behov for studiepladser, fremhæver direktør for Det Kongelige Bibliotek Svend Larsen. For bibliotekets digitale materialer såsom e-bøger og fagtidsskrifter kan ikke lånes ud. Brugere uden universitetstilknytning skal være fysisk til stede på Det Kongelige Bibliotek eller universitetsbibliotekerne for at få adgang til databaserne, så udvidelsen af studiekapaciteten har været presserende. Noget, der bliver muligt, fordi Det Kongelige Biblioteks og Nationalmuseets fysiske samlinger, deriblandt bøgerne i Danske Sal, i fremtiden bliver opbevaret på fjernmagasinet i Frederikssund.

Renoveringen af Danske Sal øger publikumsarealet med ca. 1.700 m2 og kan tilbyde omkring 60 nye, fleksible studiepladser i gallerigangene mod Bibliotekshaven. Samtidig vil gulvet i atriet fungere som kulturelt oplevelsesrum og byde på udstillinger eller arrangementer med forfattere og forskere. ”Danske Sal skifter funktion, men istandsættelsesprojektet bevarer ånden i rummet”, siger biblioteksdirektøren.

Danske Sal skifter funktion, men istandsættelsesprojektet bevarer ånden i rummet.
Svend Larsen, direktør, Det Kgl. Bibliotek

Biblioteksstemning til overflod
Ånd og biblioteks-feeling er der masser af i Danske Sal. ”Det er helt unikt, at salen stort set er intakt fra H. J. Holms tid med al den kærlighed, han har tillagt rummet. Samtidig ligner salen det, mange opfatter som ’et ægte bibliotek’”, siger arkitekterne Frank Maali og Gemma Lalanda, der står for renoveringsprojektet. Det er en kompleks øvelse at transformere rummets funktion fra arkivrum til studieplads og eventsal. For samtidig med at Danske Sals herlighedsværdi skal bevares, skal der etableres bedre adgangs-, teknik- og brandforhold.

 Støbejernsriste, som nu udgør de smukke gulve, skal genbruges som transparent afskærmning af trapperne. Foto: Det Kgl. Bibliotek Støbejernsriste, som nu udgør de smukke gulve, skal genbruges som transparent afskærmning af trapperne. Foto: Det Kgl. Bibliotek

Af hensyn til brandsikring og akustik vil man erstatte de smukke gulve af støbejernsriste med andre materialer, men planen er at genbruge støbejernsristene som transparent afskærmning af trapperne mellem etagerne. Vinduerne mod syd har været blændet siden 1970’erne. De bliver fritlagt og vil sammen med vinduespartierne ud mod Bibliotekshaven give et bedre lysindfald. ”De to tårne mod Bibliotekshaven, der flankerer hovedindgangen, kan rumme flugttrappe samt en ny publikumselevator for niveaufri adgang”, fortæller arkitekterne.

Hele renoveringen sker med respekt for Danske Sals arkitektoniske kvaliteter såsom de svævende balkoner om atriet og de hvælvede lofter: ”Der er tale om en pragtsal med mange herligheder”, understreger Frank Maali og Gemma Lalanda. Derfor bliver Danske Sal i sin nye udformning et sted, hvor man kan søge fordybelse, inspiration og viden, samtidig med at man beriges af atmosfæren i det helt særlige rum.

Revitalisering af Holmbygningen
Transformationen af Danske Sal er starten på en større revitalisering af hele Holmbygningen, der skal skabe bedre balance mellem bibliotekets to bygninger.

Holmbygningen og Bibliotekshaven i 1932. Nu planlægges det at genåbne indgangen til biblioteket fra haven. Foto: Jonals Co. / Det Kgl. Bibliotek Holmbygningen og Bibliotekshaven i 1932. Nu planlægges det at genåbne indgangen til biblioteket fra haven. Foto: Jonals Co. / Det Kgl. Bibliotek

Blandt andet er det tanken at genåbne indgangen til biblioteket fra Bibliotekshaven, fortæller direktør Svend Larsen. Bibliotekshaven er nemlig omdrejningspunkt for en række nye, borgervendte initiativer i det gamle Rigsarkiv og mere generelt for Københavns kulturkvarter. ”Hele området bliver mere interessant, og vi forventer et større flow af gæster til Bibliotekshaven og Det Kongelige Bibliotek”, siger Svend Larsen.

Redaktionen afsluttet november 2020

Tags

Historie/Kulturhistorie Kulturarv Restaurering