På Egmont Kollegiet fornys i alt 22 køkkener med bl.a. nye elinstallationer, der kan følge med moderne køkkenudstyr. Foto: Jens Lindhe

Køkkenrenoveringen på Regensen giver også mere arbejdsplads. Fliserne med blåt mønster minder om originale hollandske kakler på Regensens værelser. Foto: Jens Lindhe

Med mere end fordoblet areal er der nu blevet plads til opholdsareal med spisebord og sofaarrangement på Regensen. Foto: Jens Lindhe

Kollegiets oprindelige arkitektur respekteres i renoveringen. Bl.a. går gulvfliser igen fra gangarealerne. Foto: Jens Lindhe

Egmont Kollegiet og Regensen

Regensen og Egmont H. Petersens Kollegium (Egmont Kollegiet) er to af Københavns traditionsrige kollegier, som er hjem for knap 600 studerende.

De to kollegier er fra forskellige historiske epoker, og har derfor to forskellige arkitektoniske udtryk.

Regensen ligger over for Rundetårn i den gamle bydel og er etableret i 1623 på bestilling af Christian IV. Undervejs er det nedbrændt, genopbygget og udvidet, så det i dag står med fire fløje omkring en gård og bærer stiltræk fra mange perioder.

Egmont Kollegiet, tegnet af arkitekt og professor Kaj Gottlob, er eksponent for 1950-modernismen og består af tre homogene og sammenkædede rødstensbygninger på otte etager over for Fælledparken.

Fælles for de to kollegier er kollegiekøkkenerne, som er omdrejningspunkt for beboernes sociale liv. Med støtte fra A.P. Møller Fonden blev køkkenerne på Egmont Kollegiet (22 køkkener) og Regensen (18 køkkener) renoveret i perioden 2011-2016. Efter mange års intensiv brug var køkkenerne både slidte og utidssvarende. Det centrale i renoveringsprojektet var at opfylde nutidens behov med løsninger, der afspejler de to steders historie, ånd og arkitektur.

Adskilligt inventar er blevet genanvendt, da det er fremstillet af slidstærke materiale i høj kvalitet.

Regensens nye køkkener var klar til indflytning i slutningen af januar 2013. De første køkkener på Egmont Kollegiet stod færdige i oktober 2014, resten i 2016.

FAKTA 

PROJEKT: Renovering af køkkener på Egmont-kollegiet og Regensen
STED: København
PERIODE: 2011-2016
ARKITEKTER: Palle Dyreborg (Egmont Kollegiet), Wilhelm Wohlerts tegnestue (Regensen)
BYGHERRE: Selvejende institution Egmont H. Petersens Kollegium og Collegium Domus Regiæ, Regensen
STØRRELSE: 22 køkkener (Egmont), 18 køkkener (Regensen)
STØTTE: Regensen: 4 mio. kr. (2003) og 9,8 mio. kr. (2011) fra A.P. Møller Fonden, Egmont: 11 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDRE STEDER: Siden 1966 er der bevilget støtte til Arvepris Knuds Kollegium (Frederiksberg), Borchs Kollegium (København), Campus Kollegiet (Odense), Børglum Kollegiet (Risskov), Churchill Kollegiet (Cambridge), Collegium Juris (København), Elers Kollegium (København), Grønlands Ingeniørkollegium (Holsteinsborg/Sisimiut), G.A. Hagemanns Kollegium (København), Håndværkerkollegiet (København), Kaj Munk Kollegiet (Odense), Kollegiet for Hjemløse (Valby), Kunstnerkollegiet (København), Kvinderegensen (København), Lærlingekollegiet (Aalborg), Mærsk-Kollegiet (Fanø), Nordisk Kollegium (København), P. Carl Petersens Kollegium (Bagsværd), Poul Bergsøe Kollegiet (Søllerød), Provst Petersens Kollegium (Tønder, nedlagt), Studenterkollegiet Jomsborg (København), Studentergården (København), Teknisk Kollegium (Horsens), Ungdomskollegiet (Flensborg), Valkendorfs Kollegium (København), Vartovkollegiet (København), samt 4. Maj Kollegierne på Frederiksberg, i Marstal, Tønder og Aalborg. Den A.P. Møllerske Støttefond har i perioden 2000-2011 støttet renovering af A.P. Møller Kollegiet, Svendborg og i 2017 Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet (Frederiksberg).
SE MERE:   Regensen, Egmont H. Petersens Kollegium