Bibliarium i Sct. Andreas Kirke

Visualisering af Sct. Andreas Kirke i København. Foto: Arkitektfirmaet entasis

Sct. Andreas Kirke i København skal omdannes til et oplevelsescenter til formidling af bibelske fortællinger for børn, unge og voksne. Gennem interaktion og dialog med de besøgende vil det nye Bibliarium åbne Bibelens fortællinger, og bringe dem til live på nye og spændende måder. Oplevelsescenteret skal derigennem bidrage til at styrke bevidstheden om de bibelske fortællingers betydning for det enkelte menneske og den danske kultur.

Det har længe været et ønske at åbne et kirkeligt oplevelsescenter i København, og efter at flere aktører er gået sammen om finansieringen er projektet blevet sat i gang i 2022.

Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet projektet med 15 mio. kroner.

Bibliariet forventes klar til åbning i 2024.

PROJEKT: Bibliarium i Sct. Andreas Kirke i København
ORGANISATION: Københavns Stift
PERIODE: 2022-2024
STØTTE: 15 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond