Med støtte fra A.P. Møller Fonden har de blå spejdere bygget nyt hus på kanten af Søndermarken. Foto: Jens Larsen / imarken

De blå spejderes nye hus i Søndermarken. Foto: Jens Larsen / imarken

En forsænket gård fungerer som naturværksted og omdrejningspunkt for husets aktiviteter. Foto: DDS Søndermarken

Fra de rå rum er der direkte udsyn til parkens træer og mulighed for at åbne til uderummet. Foto: Jens Larsen / imarken

Spejderliv i Danmark

Den første danske spejderpatrulje blev etableret i 1909, og med bevægelsens lange historie betyder det, at flertallet af spejderhytter og -huse i Danmark er af ældre dato og bærer præg af mange års brug. Samtidig betyder en forhøjet medlemstilvækst, at faciliteterne mange steder er blevet for små. Forat kunne matche behovene i moderne spejderarbejde har mange lokalafdelinger med støtte fra A.P. Møller Fonden fået renoveret spejderfaciliteter eller bygget nyt.

Moderniseringen af spejdernes faciliteter betyder, at lederne får mere tid til børnene og aktiviteter. Hvis tingene er i orden, skal lederne ikke bruge lige så meget tid til for eksempel at pakke ind og ud til aktiviteter, men kan i stedet bruge den ekstra tid på børnene.

Den stigende medlemstilvækst i spejderbevægelsen kan skyldes flere ting. Det store fokus på klimaforandringer giver lyst til at opleve naturen, de lange skoledage ligeså. Derudover giver spejderlivet plads til alle slags mennesker, og børnefamilier har mulighed for sammen at dyrke spejderlivet.

FAKTA

PROJEKTER: Renovering og nybyggeri af spejderfaciliteter
AKTUELLE PROJEKTER: KFUM og DDS Brørup (fælles spejderhytte), FDF Risskov (friluftsværksted), DDS Valby (flerfunktionelt hus), DDS Hornslet (jordvarmeanlæg og solceller), KFUM Auderød (renovering af hytte), KFUM Esbjerg (køb af ejendom), KFUM Vestamager (ny hytte), DDS Augustborg (modernisering)
PERIODE: 2011-2016
STØTTE: 125.000 – 2 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden