Zealand Business College i Roskilde

Eleverne på uddannelsen til procesoperatør er nogle af dem, der får glæde af de nye faciliteter på ZBC Roskilde.

Foto: Zealand Business College

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 80 millioner kroner til nye attraktive studiemiljøer for erhvervsskoleeleverne på Zealand Business College (ZBC) i Roskilde.

A.P. Møller Fonden støtter den gennemgribende nytænkning og omdisponering af skolen for at bidrage til et attraktivt og nutidigt undervisnings- og studiemiljø, hvor de fysiske rammer giver gode vilkår for både ungefællesskaber og nye tidssvarende undervisningsformer.

Eleverne kan glæde sig til et nyt centralt fællesområde, der forbinder en ny hovedindgang med de historiske skærehaller. Også værksteder, faglokaler og de eksisterende undervisningsfløje vil blive moderniseret, som en del af den samlede fornyelse af skolen. Også folkeskoleelever i de såkaldte brobygningsforløb, internationale elever og andre gæster vil nyde godt af de moderniserede rammer.

Ombygningen vil i alt koste 130 millioner kroner. ZBC afholder selv 50 millioner kroner af udgifterne. Der vil nu blive udskrevet en arkitektkonkurrence, og herefter vil byggeriet blive sat i gang. Det nye ZBC Roskilde forventes at stå færdigt i 2028.

FAKTA

PROJEKT: Skærehallerne – Et fyrtårn inden for læring og madkultur
ORGANISATION: Zealand Business College
PERIODE: 2024-2028
STØTTE: 80 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden