Med SDU’s nye kollegium har Odense fået 250 studieboliger af høj kvalitet. Foto: Jens Lindhe

Kollegiet skal bidrage til en mere aktiv studenterby og gavne byudviklingen omkring universitetet. Foto: Jens Lindhe

En brugergruppe af studerende har fra starten været inddraget i udviklingen af kollegiet. Foto: Jens Lindhe

Lyse sten, store altanpartier og den skulpturelle form gør, at bygningen ikke opleves for stor og massiv udefra. Foto: Julian Weyer (tv.) & Jørgen True (th.) / C.F. Møller

Campus Kollegiet Odense

Med sine knap 50 meter fordelt på 15 etager er Campus Kollegiet på Syddansk Universitet (SDU) én af Odenses højeste bygninger. På kollegiet er der 250 boliger.
Med næsten 20.000 studerende på SDUs campus i Odense er efterspørgslen efter studieboliger stor. Ikke mindst fra udenlandske studerende. Således er en tredjedel af beboerne på kollegiet udenlandske.

Arkitekterne fra C.F. Møller har tegnet et kollegium som tre selvstændige tårne samlet omkring en fælles kerne. Det gør det muligt at opbygge mindre fællesskaber omkring de syv værelser, der ligger på hver tårnetage, og etablere etagefællesskaber for alle 21 værelser i den centrale kerne.

Samtidig er der tænkt på en balance mellem fællesskabet og behovet for at være privat. Når man forlader værelset, skifter arealerne gradvis karakter. Fra boligen kommer man først ud i et semiprivat område, der fungerer som socialt mødested og studiezone for de syv værelser. Siden følger det store fællesareal med et veludstyret køkken, spiseplads til langt over 20 personer og et loungeområde.

Udover boligetagernes fællesområder er der også fælles faciliteter i stueplan. Her er blandt andet cykelparkering og en offentlig café. De to øverste etager finder man blandt andet grupperum, studiepladser, festsal og udendørs tagterrasser.

I marts 2017 modtog byggeriet den engelske arkitekturpris Civic Trust Award. Prisen er blevet uddelt siden 1959 og gives til byggerier, der bidrager positivt til lokalsamfundet.

FAKTA

PROJEKT: Opførelse af Campus Kollegiet Odense
STED: Syddansk Universitet, Campus Odense
PERIODE: 2013-2015
ARKITEKT: C.F. Møller Architects
BYGHERRE: Fonden Universitetskollegiet i Odense
ANTAL ETAGER: 15
ANTAL BOLIGER: 250, herunder 36 handicapboliger, 2 forskerboliger
BOLIGSTØRRELSE: 24 m2, 33 m2 (handicapbolig), 39 m (to pers.)
STØTTE: 385 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDRE KOLLEGIEPROJEKTER: Siden 1966 er der bevilget støtte til Arvepris Knuds Kollegium (Frederiksberg), Borchs Kollegium (København), Børglum Kollegiet (Risskov), Churchill Kollegiet (Cambridge), Collegium Juris (København), Egmont-kollegiet (København), Elers Kollegium (København), Grønlands Ingeniørkollegium (Holsteinsborg/Sisimiut), G.A. Hagemanns Kollegium (København), Håndværkerkollegiet (København), Kaj Munk Kollegiet (Odense), Kollegiet for Hjemløse (Valby), Kunstnerkollegiet (København), Kvinderegensen (København), Lærlingekollegiet (Aalborg), Mærsk-Kollegiet (Fanø), Nordisk Kollegium (København), P. Carl Petersens Kollegium (Bagsværd), Poul Bergsøe Kollegiet (Søllerød), Provst Petersens Kollegium (Tønder, nedlagt), Regensen (København), Studenterkollegiet Jomsborg (København), Studentergården (København), Teknisk Kollegium (Horsens), Ungdomskollegiet (Flensborg), Valkendorfs Kollegium (København), Vartovkollegiet (København), samt 4. Maj Kollegierne på Frederiksberg, i Marstal, Tønder og Aalborg. Den A.P. Møllerske Støttefond har i perioden 2000-2011 støttet renovering af A.P. Møller Kollegiet, Svendborg og i 2017 Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet (Frederiksberg).
SE MERE: Syddansk Universitet