MARTEC Kragholmen

Udbygning og modernisering af søfartsskolen MARTEC Kragholmen

Søfartsskolen MARTEC Kragholmen i Frederikshavn udbyder alle maritime uddannelser i Danmark. Skolen skal udbygges og moderniseres, og med sine nye rammer gøres det endnu mere attraktivt for unge at vælge en karriere indenfor søfart.

Med en donation fra A.P. Møller Fonden kan MARTEC moderniseres, så skolen får nutidige og attraktive studie-, skolehjems- og fritidsfaciliteter. Eksempelvis bygges en helt ny hovedbygning samt to skolehjemsbygninger med plads til eleverne.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for Den A.P. Møllerske Støttefond, siger:

(…) Hver dag bidrager de søfarende til vores velfærd, til vores samfund globalt. De udgør rygraden i forsyningskæden, holder verden i gang – tillige under de enorme udfordringer som COVID-19 pandemien har medført. Derfor vil Den A.P. Møllerske Støttefond gerne medvirke til, at flere unge vælger en karriere indenfor søfarten, da en stærk maritim sektor er afgørende også for Danmarks udvikling. Et moderne og attraktivt uddannelsestilbud, også for de yngste, vil gavne såvel søfartsuddannelserne som lokalområdet og udvikling af andre arbejdspladser. Der er således tale om en vigtig donation for Fonden.

Udover støtten fra Den A.P. Møllerske Støttefond bidrager skolen selv til renovering og ombygning af de eksisterende bygninger.

Foto: MARTEC, Dimittender togt 109

Tags

Søfart