Hjælp til selvhjælp
Læs om erfaringer fra Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ i en ny publikation. Download publikationen.

Status 2012-2020
Læs mere om fokusområderne i publikationen Det sociale initiativ: status 2016-2020.

Sociale mursten
Den A.P. Møllerske Støttefond fik i samarbejde med Realdania udarbejdet forundersøgelsen Sociale mursten. Forundersøgelsen ser nærmere på betydningen af de fysiske rammer på seks ombyggede eller nyopførte institutioner målrettet udsatte og marginaliserede brugere: Et børnehjem, to bosteder, et psykiatrisk hospital, et værested og et krisecenter for voldsramte kvinder. Download Sociale mursten.

Læs mere om Det sociale initiativ.