Smukt vartegn på Møn restaureres

Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Stege Mølleport er den ene af landets kun to bevarede byporte fra middelalderen. Udover at være et bygningsværk, der må fascinere enhver, som passerer forbi på vej ind og ud af Stege mod nordøst, er det med sin placering på byens 800 meter lange voldanlæg et vigtigt historisk vidnesbyrd om datidens byplan og forsvarsstrategi.

Byporten er ikke blevet renoveret siden starten af 1900-tallet, og især de hvide kalkstensbånd i portens røde tegl er nedbrudt. Derfor er det kommende restaureringsprojekt "Gør porten høj" helt afgørende for bevarelsen af det middelalderlige bygningsværk. Restaureringen muliggøres af en donation fra henholdsvis A.P. Møller Fonden på 10 mio. kr. og Realdania på fem mio. kr.

Byporten har ikke været i brug de sidste 2-300 år, ligesom den heller ikke har været tilgængelig for offentligheden. Det laver restaureringen imidlertid om på via etablering af en ekstern trappe samt et indskudt etagedæk. Et andet væsentligt element i restaureringsprojektet er at sænke gadeniveauet omkring byporten med 70-80 centimeter, så det får det niveau, det havde i slutningen af 1400-tallet. Ændringen giver byporten et helt nyt udtryk, ligesom de nye adgangsforhold åbner mulighed for en ny oplevelse af det middelalderlige Stege.

Restaureringen gennemføres i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune, Møns Museum og Lykke & Nielsen Arkitekter MAA.