Rosenborg Slot

Marmorgemakket er i sine 340 år aldrig bygget om og fremstår i dag som en tidslomme fra barokken. Foto: Rosenborg Slot
Det særlige ved gemakket er, at det slet ikke er af marmor, men dekoreret ved hjælp af teknikker, som skaber illusionen af et marmorbelagt rum. Foto: Rosenborg Slot
Enevældens magt ses også i udsmykningen af bl.a. loftet, hvor 15 medaljoner viser våbenskjolde for de lande, kongen regerede over. Foto: Rosenborg Slot. Foto: Rosenborg Slot
Inden restaureringen var den imponerende loftsstukkatur og de påmalede medaljoner beskadiget af snavs og revner. Foto: Rosenborg Slot
Her udkittes en revne i medaljonen med den grønlandske isbjørn, der med tiden var blevet til en brun bjørn. Foto: Rosenborg Slot
I gulvet, der som det eneste er af vaskeægte marmor, er skadede stykker udskiftet. Foto: Rosenborg Slot
Både danske og internationale specialister deltog i den omfattende restaurering, bl.a. af alt det lakmarmorerede træværk - her en dør. Foto: Rosenborg Slot
I dag står det gamle gemak med fordums glans, så gæsterne igen kan opleve at være omgivet af 'marmor' på Rosenborg. Foto: Rosenborg Slot

Marmorgemakket på Rosenborg Slot er et af slottets mest særprægede og velbarede værelser. Oprindeligt var det sovekammer for Kirsten Munk, Christian IV’s hustru, men i 1660’erne omdannede Frederik III det til audiensgemak som en hyldest til den enevældige kongemagt, han havde indført.

I dag betragtes Marmorgemakket som et arkitekturhistorisk monument, og det er som at træde ind i en tidslomme, når man besøger det. Både i dansk og europæisk sammenhæng er marmorgemakket og dets rumdekoration helt unikt.

I perioden 2011-2012 gennemgik gemakket en omfattende restaurering og konservering. Med tidens slid og forfald var der bekymring for rummets stand: væggenes kunstmarmorering faldt af i flager, og de tidligere stærke farver i rød, gul og blå fremstod gråsorte, loftstrukturen var beskadiget af snavs og revner, gulvet var sunket og flere mosaiksten lå løse. Derudover var der omfattende afskalninger på det lakmarmorerede træværk, som karakteriser gemakket.

Nu er alle de forskellige kunst- og bygningsdele blevet restaureret af danske og internationale specialister, og Marmorgemakket er sikret for eftertiden.

Tags

Byggeri og restaurering Kunst og kultur