Fæstningsbyen Fredericia

Renovering i bymidten genskaber arkitektonisk helhedsindtryk og liv i Fredericia

En af Fredericias mange tårnborge, beboelsesejendommen Geddesborg (t.h.) fra 1905, har bl.a. fået støtte til udskiftning af tårnets kobberbeklædning. Foto: Helene Høyer Mikkelsen

En tur igennem Fredericias gamle bykerne er som at bladre i historien. Gader og pladser, officielle bygninger og private byhuse fortæller om afgørende begivenheder i Danmark, siden byen blev grundlagt i 1650. Med tiden har slid og moderniseringer dog ændret husenes arkitektoniske udtryk og sløret historien. Men i de seneste år har private borgere i samarbejde med Fredericia Kommune ført mange af facaderne tilbage til et mere oprindeligt udseende.

Arbejdet er sket med støtte fra A.P. Møller Fonden, som har doneret 65 mio. kr. til etablering af Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia, hvor private har kunnet søge om tilskud. Beboelses- og erhvervsejendomme har været støtteberettiget, hvis de er bygget før 1950, er bevaringsværdige og ligger på et af byens hovedstrøg eller i tilstødende gader. Cirka 500 af byens bygninger opfyldte disse kriterier.

Tags

Byggeri og restaurering Parker og haver